Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/24227/2023: Székesfehérvár-Csala, aggregációs, légvezetékes optikai hálózat

Közzétéve: 2023. november 20.

Iktatószám: CS/24227-2/2023.
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Muszik Attila
Tel.: 99/518-543
Kifüggesztés napja: 2023. 11. 20.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a Székesfehérvár-Csala Aggregációs léges optikai hálózat tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. november 10.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5 nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaÉpíttető
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/24227/2023. Székesfehérvár-Csala, aggregációs, légvezetékes optikai hálózat Magyar Telekom Nyrt.

Az ügy irataiba a Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben a 99/518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu). 

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.