Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – K/23538/2023.: 2631 Szebény Vantage Towers 41,5 méter magas bázisállomás

Közzétéve: 2023. november 21.

Iktatószám: K/23538-4/2023.
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: Kardos Máté
Tel.: 72/508-846
Készült: 2023. november 20.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a 2631 Szebény Vantage Towers 41,5 méter magas bázisállomás megnevezésű elektronikus hírközlési építményre vonatkozó építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaÉpíttető
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala K/23538/2023 2631 Szebény Vantage Towers 41,5 méter magas bázisállomás Vantage Towers Zrt. (1112 Budapest, Boldizsár u. 2.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket - a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88.§ (1) bekezdés c) pontjának és (2) bekezdésének figyelembevételével - hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon is.

Pécs, 2023. november 21.

dr. Schäffer Anita
építésügyi csoportvezető