Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – EE/24575/2023: „Fót D” M.Telekom 40,15 m magas rácsos antennatartó szerkezet

Közzétéve: 2023. november 28.

Iktatószám: EE/24575-2/2023
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Karóczkainé Auer Ágnes
Tel: (1) 429-8615
Elektronikus levélcím: karoczkaine.auer.agnes@nmhh.hu
Készült: 2023. 11. 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket „Fót D” M.Telekom 40,15 m magas rácsos antennatartó szerkezet használatbavételi engedélyezési  eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023.11.28.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala K/24575/2023 „Fót D” M.Telekom 40,15 m magas rácsos antennatartó szerkezet (Fót, Hrsz: 0221/12 EOV X: 249 397 EOV Y: 657 690) Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.)

Az ügy irataiba a Hatóság Építményengedélyezési Osztályán (1088 BUdapest, Reviczky u. 5.) munkaidőben, a +361 429-8615 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban