Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/24911/2023: M020-Székesfehérvár-Boba szakasz, Sárszentmihály bázisállomás Hrsz 092, GSM-R2 Projekt keretén belül 42m magas antenna

Közzétéve: 2023. november 29.

Iktatószám: CS/24911-3/2023
Tárgy: Hirdetmény, eljárás megindulása
Ügyintéző: Bánky Gábor
Tel.: 99/518-557
E-mail cím: banky.gabor.laszlo@nmhh.hu
Készült: 2023. 11. 29.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (a továbbiakban: Ákr.)  (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a 2023.11.29. napján „M020-Székesfehérvár-Boba szakasz Sárszentmihály bázisállomás Hrsz 092 GSM-R2 Projekt keretén belül 42m magas antenna EOVX 203167 EOVY 594372” tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023.11.29.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/24911/2023 M020-Székesfehérvár-Boba szakasz Sárszentmihály bázisállomás Hrsz 092 GSM-R2 Projekt keretén belül 42m magas antenna EOVX 203167 EOVY 594372

i-Cell Mobilsoft Zrt. (1037 Budapest, Bécsi út 271.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben a 99/518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.