Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/24922/2023: M020-Székesfehérvár-Boba szakasz, Városlőd-Kislőd bázisállomás Hrsz 076/2, GSM-R2 Projekt keretén belül 42m magas antenna

Közzétéve: 2023. november 30.

Iktatószám: CS/24922-3/2023.
Tárgy: Hirdetmény
eljárás megindításáról
Ügyintéző: Muszik Attila
Készült: 2023.11.30.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a M020-Székesfehérvár-Boba szakasz Városlőd-Kislőd bázisállomás Hrsz 076/2 GSM-R2 Projekt keretén belül 42m magas antenna (Tervszám: M_020_16_11 Városlőd_Kislőd_EET) tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023.11.30.

 

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/24922/2023 M020-Székesfehérvár-Boba szakasz Városlőd-Kislőd bázisállomás Hrsz 076/2 GSM-R2 Projekt keretén belül 42m magas antenna (Tervszám: M_020_16_11 Városlőd_Kislőd_EET)

i-Cell Mobilsoft Zrt. (1037 Budapest, Bécsi út 271.)

Az ügy irataiba a Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben a 99/518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az eljárás tárgya az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 3. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.