A Médiatanács 862/2023. (XI. 28.) számú döntése

Az OXYGEN NETWORK Kft. rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésmódosítás iránti kérelme a Baja 94,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozóan

Hatósági döntés dátuma: 2023. november 28.

  1. A Médiatanács az OXYGEN NETWORK Kft. rádiós médiaszolgáltató 2023. november 16-án érkezett 24313‑1/2023. iktatószámú, és 2023. november 22-én kiegészített 24313‑2/2023. iktatószámú kérelme alapján indult hatósági eljárásban – az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti módosított hatósági szerződés elfogadásával – az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a médiaszolgáltató Baja 94,3 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató kérelmében foglaltaknak megfelelően 2023. december 14. napjától hálózatba kapcsolódjon a Best Radio Kft. Budapest 99,5 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos médiaszolgáltatással, és jóváhagyja az OXYGEN NETWORK Kft. médiaszolgáltató Baja 94,3 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés szerinti médiaszolgáltatás állandó megnevezésének a médiaszolgáltató kérelmének megfelelő, valamint a médiaszolgáltatás műsortervének a médiaszolgáltató kérelmétől részben eltérő módon, 2023. december 14. napjától való módosítását.
  2. A Médiatanács az 1. pont szerinti döntéséről és annak indokairól az előterjesztés 2. számú mellékletét képező levélben foglaltak szerint tájékoztatja a OXYGEN NETWORK Kft. médiaszolgáltatót.