A Médiatanács 873/2023. (XI. 28.) számú döntése

A Dikh TV állandó megnevezésű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2023. május 11-17. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások

Hatósági döntés dátuma: 2023. november 28.

Tárgy: Az Első Roma Média Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett Dikh TV állandó megnevezésű országos vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2023. május 11-17. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/10775-3/2020. számú hatósági határozat d) pontjában, valamint az Mttv. 31. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak megsértése]

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy az Első Roma Média Műsorszolgáltató Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Dikh TV állandó megnevezésű országos vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2023. május 11-17. közötti működése során megsértette a BJ/10775‑3/2020. számú hatósági határozat (a továbbiakban: Határozat) d) pontjában foglaltakat, amely jogsértés miatt a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.
  2. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a 2023. május 11-17. között sugárzott műsorában nem sértette meg a Határozat r) pontjában foglaltakat, mivel eleget tett a közszolgálati műsorszámok közlésére szánt napi minimális műsoridő kapcsán irányadó vállalásának.
  3. A Médiatanács megállapítja egyúttal, hogy a Médiaszolgáltató a 2023. május 12-én 17:24:57-17:46:46 óra között sugárzott „Dikhas” című műsorszámmal megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.