A Médiatanács 1047/2023. (XII. 12.) számú döntése

A 88,9 – BestFM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2023. szeptember 16-22. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások

Hatósági döntés dátuma: 2023. december 12.

Tárgy: A Best Radio Kft. által üzemeltetett Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, 88,9 – BestFM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2023. szeptember 16-22. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

A Médiatanács megállapítja, hogy a Best Radio Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, 88,9 – BestFM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2023. szeptember 16-22. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglaltakat, ezért

  1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 140.000,- Ft bírsággal sújtja, valamint
  2. az Mttv. 187. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az alábbi közlemény közzétételére kötelezi a Médiaszolgáltatót:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa hatósági eljárásában megállapította, hogy a Best Radio Kft. által a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, 88,9 – BestFM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2023. szeptember 16-22. közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettségét.
A Médiaszolgáltató a közleményt – két egymást követő napon – a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, 88,9 – BestFM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban a határozat véglegessé válását követő öt napon belül köteles közzétenni a 06:00-12:00 óra között sugárzott műsoridőben.

  1. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 60.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi.