A Médiatanács 1048/2023. (XII. 12.) számú döntése

A Friss FM állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatás 2023. szeptember 4-10. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások

Hatósági döntés dátuma: 2023. december 12.

Tárgy: A FRISS MÉDIA Kft. által üzemeltetett Kisvárda 93,4 MHz helyi vételkörzetű, közösségi jellegű, Friss FM állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatás 2023. szeptember 4-10. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése]

A Médiatanács megállapítja, hogy a FRISS MÉDIA Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) által üzemeltetett Kisvárda 93,4 MHz helyi vételkörzetű, közösségi jellegű, Friss FM állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatás 2023. szeptember 4-10. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 30.000,- Ft bírsággal sújtja, valamint az Mttv. 187. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az alábbi közlemény közzétételére kötelezi:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa hatósági eljárásában megállapította, hogy FRISS MÉDIA Kft. által üzemeltetett Kisvárda 93,4 MHz helyi vételkörzetű, közösségi jellegű, Friss FM állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatás 2023. szeptember 4-10. közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségét.”

A Médiaszolgáltató a közleményt – két egymást követő napon – a Kisvárda 93,4 MHz helyi vételkörzetű, közösségi jellegű, Friss FM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban a határozat véglegessé válását követő öt napon belül köteles közzétenni a 06:00-10:00 óra között sugárzott műsoridőben.