Közlemény építési engedély véglegessé válásáról – CS/22732-18/2023. számú határozat: Tihany optikai hálózatépítés, Központi településrész (III. ütem)

Közzétéve: 2024. január 3.

Iktatószám: CS/22732-22/2023
Tárgy: közlemény hatósági döntés véglegessé válásáról
Ügyintéző: Kirchner Ferencné
Tel:99/518-531
Elektronikus levélcím: kirchner.ferencne@nmhh.hu
Készült: 2024. 01. 03.
Melléklet: Véglegessé vált határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023.12.05. napján kelt, CS/22732-18/2023 számú határozattal az építési engedélyt megadta, a határozat 2023.12.20. napján véglegessé vált.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező, építtető
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/22732/2023 Tihany optikai hálózat építés – Központi településrész (III. ütem Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

A véglegessé vált határozat jelen közlemény melléklete.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a (99) 518-500 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. ) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Kifüggesztés napja: 2024. 01. 03.
Levétel napja: 2024. 05. 31.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban