A Médiatanács 2/2024. (I. 9.) számú döntése

A KMUSZ2023 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2024. január 9.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 485/2023. (VII. 4.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2023. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2023 pályázati eljárás harmadik fordulójából az alábbi pályázatot érvénytelenség miatt kizárja:

iktatószám: MA-
KMUSZ2023-
…/2023.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
41
Domino Tv Zrt.
d1 tv

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 485/2023. (VII. 4.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2023. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2023pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám: MA-
KMUSZ2023-
…/2023.
a kedvezményezett neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
a megítélt
támogatás (Ft)
28
"EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft.
Európa Rádió (Miskolc)
1 076 755
36
Szabadi Attila
Régó Plusz Televízió
5 055 840
40
"FÜRED Stúdió" Televíziós Kft.
Füred TV
1 130 000
42
Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft.
Mezőtúri Városi Televízió
1 581 000
44
Jazz Televízió Kft.
Jazz Televízió
5 500 000
5 db
a megítélt támogatás összesen:
14.343.595 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 485/2023. (VII. 4.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2023. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2023 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám: MA-
KMUSZ2023-
…/2023.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
31
KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft.
Kiskőrös Tv
43
Campus Rádió Nonprofit Kft.
FM90 Campus Rádió

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 485/2023. (VII. 4.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2023. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2023 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám: MA-
KMUSZ2023-
…/2023.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
20
Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft.
BKTV
35
Dunaharaszti Ipartestület
KisDuna TV Dunaharaszti
37
Pax Televízió Zrt.
PAX TV

5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 485/2023. (VII. 4.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2023. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2023 pályázati eljárásban fel nem használt 266.710 Ft keretösszeg felhasználásáról a későbbiekben dönt.

6.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 485/2023. (VII. 4.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2023. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2023 pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda vezetőjét, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről szóló közleményt,
  • bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről,
  • a pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
  • a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF 14.2. és 14.4. pontjainak megfelelően – a hatályos pályázati díj 100%-ának visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2023. december 7-ei ajánlása