Értesítés építési engedély megadásáról – CD/19514-4/2023. számú határozat: Ajak, helyi FTTH-kábelhálózat meglévő E.ON-oszlopsoron (I. ütem)

Közzétéve: 2024. január 11.

Itatószám: CD/19514-5/2023
Tárgy: hirdetmény – Ajak, helyi FTTH optikai kábelhálózat építése meglévő E.ON oszlopsoron (I. ütem) építési engedélye
Ügyintéző: dr. Dezső Angéla
Tel.: (52) 522-131

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. január 10. napján kelt, CD/19514-4/2023. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. január 11.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CD/19514/2023

Az ügy tárgya: Ajak, helyi FTTH optikai kábelhálózat építése meglévő E.ON-oszlopsoron (I. ütem)

Kérelmező: Naracom Informatikai Kft. (4600 Kisvárda, Kölcsey u. 2/A)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2024. január 10. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-137 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2024. január 10.

Németh József
hatósági irodavezető