A Médiatanács 30/2024. (I. 16.) számú döntése

A Magyar Mozi TV állandó megnevezésű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2023. szeptember 14-20. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások

Hatósági döntés dátuma: 2024. január 16.

Tárgy: A Magyar Mozi TV Broadcasting Kft. által üzemeltetett Magyar Mozi TV állandó megnevezésű országos vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2023. szeptember 14-20. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/4644-2/2023. számú hatósági határozat d) pontjában foglaltak megsértése]

A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar Mozi TV Broadcasting Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Magyar Mozi TV állandó megnevezésű országos vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2023. szeptember 14-20. közötti működése során megsértette a BJ/4644‑2/2023. számú hatósági határozat (a továbbiakban: Határozat) d) pontjában foglaltakat, amely jogsértés miatt a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.