Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CM/24680-10/2023. számú határozat: M080, Hatvan-Miskolc-Mezőzombor szakasz, Kál-Kápolna bázisállomás

Közzétéve: 2024. február 6.

Iktatószám: CM/24680-11/2023.
Tárgy: M080 Hatvan-Miskolc-Mezőzombor szakasz Kál-Kápolnsa Bázisállomás Hrsz 184/7 GSM-R2 Projekt keretén belül 42 m magas antenna EOVX 266278 EOVY 740356 használatbavételi engedélyezési ügye HIRDETMÉNY
Ügyintéző: dr. Kiss Benjámin
Tel.: 46/555-520
Elektronikus levélcím: kiss.benjamin@nmhh.hu
Készült: 2024. február 6.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. február 6. napján kelt, CM/24680-10/2023. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. február 6.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CM/24680/2023.

Az ügy tárgya: M080 Hatvan-Miskolc-Mezőzombor szakasz Kál-Kápolna Bázisállomás Hrsz 184/7 GSM-R2 Projekt keretén belül 42 m magas antenna EOVX 266278 EOVY 740356 használatbavételi engedélyezési ügye

Kérelmező: Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2024. február 6. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-520 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdés n) pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény megtalálható a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Pap-Tóth Tamás hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Miskolcon, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2024. február 6.

Levétel napja: 2024. február 12.