Közlemény építési engedély véglegessé válásáról – K/23408-20/2023. számú határozat: Balatonboglár, optikai lefedő hálózat, 1. szakasz

Közzétéve: 2024. február 7.

Iktatószám: K/23408-23/2023
Tárgy: közlemény
Ügyintéző: Krasecz Csaba
Tel.: 72/508-845
Készült: 2024. február 6.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. január 3. napján kelt, K/23408-20/2023. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Kifüggesztés napja: 2024. február 7.

Az ügy száma: K/23408/2023

Az ügy tárgya: Balatonboglár optikai lefedő hálózat - 1. szakasz

Kérelmező: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

A döntés rendelkező része

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (a továbbiakban: Hatóság) ) az Akro-Sat Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113., Meghatalmazott) által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., a továbbiakban: Építtető) részére a Bodnár Attila (HI-V 07-0463, a továbbiakban: Tervező) által készített 75/1/2022 tervszámú kiviteli terv alapján a Balatonboglár optikai lefedő hálózat - 1. szakasz megnevezésű elektronikus hírközlési építményre, amellyel érintett terület helyrajzi számai: Balatonboglár beleterület 1, 10, 15, 17, 22, 27, 28, 38, 052, 62, 64, 91, 92, 93, 136, 182, 182, 202, 255, 260, 261, 262, 265, 271, 301, 306, 352, 370, 417, 431, 457, 458, 486, 519, 532, 569, 588, 597, 598, 600, 603, 614, 616, 626, 635, 649, 665, 681, 700, 703, 726, 727, 730, 771, 772, 775, 782, 797, 810, 817, 836, 842, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 859, 860, 865, 866, 867, 869, 874, 893, 907, 909, 925, 932, 952, 984, 999, 1020, 1025, 1026, 1054, 1057, 1065, 1066, 1078, 1079, 1091, 1106, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1140, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1188, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1256, 1260, 1261, 1272, 1289, 1313, 1317, 1326, 1341, 1342, 1343, 1352, 1353, 1354, 1355, 1374, 1381, 1405, 1406, 1424, 1450, 1488, 1491, 1500, 1511, 1564, 1565, 1566, 1569, 1570, 1571, 1572, 1584, 1590, 1591, 1592, 1603, 1605, 1606, 1609, 1620, 1629, 1630, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1654, 1668, 1669, 1670, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1709, 1720, 1732, 1751, 1773, 1780, 1816, 1817, 1823, 1859, 1862, 1864, 1867, 1870, 2017, 2018, 2056, 2086, 2088, 2132, 2182, 2196, 2200, 2212, 2214, 2215, 2221, 2225, 2226, 2227, 2232, 2235, 2236, 2237, 2242, 2245, 2246, 2247, 2248, 2254, 2256, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2289, 2298, 2307, 2316, 2324, 2325, 2334, 2343, 2349, 2350, 2351, 2352, 2360, 2373, 2374, 2420, 2445, 2446, 2461, 2462, 2463, 2464, 2473, 2476, 2477, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2503, 2504, 2505, 2509, 2522, 2523, 2536, 2558, 2572, 2597, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2654, 2659, 2664, 2672, 2709, 2729, 2738, 2740, 2742, 2765, 2782, 2798, 2799, 2800, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2812, 2813, 7022, 7045, 7048, 7049, 7057, 7069, 7072, 7073, 7075, 7094, 7095, 7098, 7129, 7130, 7169, 7202, 7204, 7245, 7258, 7282, 1940/1, 1941/3, 1941/8, 1941/9, 1944/1, 1968/1, 74/1, 2188/1, 2188/5, 2192/3, 2197/1, 2265/1, 2265/2, 2279/4, 2279/5, 2280/6, 2280/9, 2456/2, 2502/1, 2532/1, 2532/2, 2532/3, 2532/5, 2532/6, 2551/1, 2573/1, 2573/2, 2581/3, 2589/2, 2593/7, 2599/6, 2622/1, 2631/1, 2631/2, 2631/4, 2660/3, 2660/4, 2660/7, 2660/30, 2660/8, 2726/1, 2726/2, 2726/5, 2728/9, 2730/2, 2739/1, 2739/2, 2792/3, 2796/1, 2796/5, 2802/1, 2804/1, 2805/1, 2811/1, 2811/2, 7051/2, 7053/1, 7053/2, 7059/1, 7074/1, 7096/1, 7099/3, 7206/5, 7206/6, 7206/7, 7206/8, 7257/1, 7257/2, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 117/7, 1262/16, 1262/17, 1262/8, 1276/2, 133/1, 133/18, 1336/2, 1403/1, 1423/1, 1425/1, 1444/1, 1444/3, 1444/5, 1444/6, 1444/7, 1487/6, 1490/1, 1541/6, 1541/8, 1573/1, 1613/1, 1618/2, 1621/1, 1696/2, 1735/2, 1739/1, 1739/12, 1739/13, 1848/1, 1854/1, 1863/1, 1968/15, 2280/15, 2280/24, 2481/29, 2481/86, 2481/90, 2481/92, 2510/29, 256/1, 2660/26, 2660/28, 270/3, 272/12, 272/26, 272/29, 272/39, 272/40, 272/62, 272/65, 272/95, 2726/13, 2726/15, 289/3, 294/9, 307/18, 307/19, 307/22, 307/3, 307/36, 307/40, 346/1, 346/2, 346/3, 347/3, 369/1, 419/3, 420/3, 421/2, 456/1, 456/2, 459/1, 497/1, 599/1, 602/1, 615/1, 615/2, 619/1, 619/2, 619/3, 629/1, 629/2, 634/1, 7051/22, 7053/14, 776/11, 924/2, 1092/2, 1344/1, 1351, 1378, 1379, 1944/2, 1944/3, 1944/5, 2192/1, 2332, 2333, 2447, 2458, 2459, 2593/6, 39, 47, 48, 568/2, 659/2, 678/1, 7076/2,  Balatonboglár külterület 0168, 0174, 0179, 0137/4, 0137/6, 0180/3, 033/1, 033/3, Balatonlelle belterület 5906, 5908, 5901/1, 2802/129, 2802/15, 2802/70, Balatonlelle külterület  026/59, 055/1, az

építési engedélyt megadja

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a véglegessé válásának napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető kérelme alapján az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak véglegessé vált építési engedély alapján történhet.

Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Lechner Kft.). Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

A kivitelezés csak az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére szolgáló E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: Hálózatüzemeltető) által rendelkezésre bocsátott tartószerkezetnek (a továbbiakban: fizikai infrastruktúra) az Építtető és a Hálózatüzemeltető megállapodása szerint, a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítése érdekében történő alkalmassá tételét követően vagy azzal párhuzamosan kezdhető meg. Az alkalmassá tétel előzőek szerinti elvégzésére – amennyiben a megállapodás eltérően nem rendelkezik – a hálózatüzemeltető köteles. Az alkalmassá tételhez szükséges átalakítási munkálatok időtartama a megállapodás megkötésétől számított 270 napot nem haladhatja meg.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építtető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadás-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az Építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 32. §-a alapján elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság az e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg, és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartani és betartatni az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített – a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő – előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet az építés helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Az Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét. Az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály az SO/KTHF/07834-2/2023. iktatószámú, 2023. november 14. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

 „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) az Akro-Sat Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.,a továbbiakban: Meghatalmazott) által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a Balatonboglár optikai lefedő hálózat - 1. szakasz tárgyú építési engedélyezési eljárás során a Kérelmező részére a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály) szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint adja ki.

A Balatonboglár optikai lefedő hálózat - 1. szakasz megnevezésű építési engedélyezési eljárásához a 75/1/2022 tervszámú engedélyezési tervdokumentáció alapján - a következő feltételekkel.

1. A kivitelezés során keletkező hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, további kezeléséről – arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak történő átadásával – gondoskodni kell. Ezt minden esetben környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

2. A kivitelezés során kitermelt szennyezésmentes föld - amit a tárgyi ingatlanokon felhasználnak, visszatöltenek – nem tekintendő hulladéknak. A kivitelezés során fel nem használt földet hulladékként kell nyilvántartani, és a vonatkozó előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni. A tárgyi ingatlanon kívül más ingatlanon a kitermelt szennyezetlen talaj külön engedély nélkül nem helyezhető el.

3. A keletkező hulladékokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni, és a kötelezettség fennállása esetén adatszolgáltatást kell teljesíteni.

4. A kivitelezés befejezése után hulladék nem maradhat a területen.

5. A kivitelezési munkák befejezését követően a jogosult felelős műszaki vezetőnek az építési napló összesítő lapján tett - a véglegessé vált építési engedély ügyiratszámára való hivatkozással – nyilatkozatát, és az építési/bontási hulladék nyilvántartó lapot – amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége elérte az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. mellékletében előírt mértéket – a használatbavételi engedélyezési eljárás során Hulladékgazdálkodási Osztály részére kell benyújtani.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály az SO/KTHF/07833-2/2023. iktatószámú, 2023. november 27. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) megkeresésére, az Akro-Sat Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.; a továbbiakban: Meghatalmazott) által képviselt Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., a továbbiakban: Kérelmező) részére a szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint adom meg.

Balatonboglár optikai lefedő hálózat - 1. szakasz tárgyú építési engedély kiadásához a megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a következő feltételekkel hozzájárulok.

1. A kivitelezési munkálatok során kiemelt figyelmet kell fordítani a táj jellege, a természeti értékek és a tájértékek megőrzésére, csak a legszükségesebb mértékben irtható, vágható ki honos növényállomány, fa- és cserjekivágási tevékenységet csak költési időszakon kívül (augusztus 15. és március 15. közötti időszakban) lehet végezni.

2. Az érintett területeket helyre kell állítani a tájképi potenciált fenntartó szakszerű a művelési ágnak megfelelő földrendezéssel, terep-, zöldfelület rendezéssel legkésőbb a műszaki átadásátvételig, illetve biztosítani kell az invazív fajok megtelepedésének és terjedésének megakadályozását. A zöldfelület rendezést honos, a termőhelyi feltételeknek megfelelő, előnevelt faegyedek, cserjék ültetésével kell biztosítani.

3. A munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni és a kimászni nem tudó állatok (kétéltűek, hüllők, kisemlősök) sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. A mélyedések befedése, földmunkái során meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e beléjük hullott állatok, s a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni.

4. A kivitelezés és üzemelés során biztosítani kell a földkábelek védőcsövének földfelszín feletti lezárását, végelzáróval kell ellátni (sűrű rácsozatú, vagy zárt sapka), mivel a belehullott kisemlősök, kisebb testű madarak, hüllők és kétéltűek számára ökológiai csapdát jelent és az egyedek pusztulásával jár.

5. Amennyiben a kivitelezéssel érintett vezetéktartó oszlopokon gólyafészek található, úgy annak bárminemű bolygatása, zavarása a költési - nevelési időszakban (március 15. és augusztus 15. között) tilos!

6. A jogosult felelős műszaki vezetőnek az építési napló összesítő lapján tett nyilatkozatát a véglegessé vált építési engedély számára való hivatkozással be kell nyújtani az Eljáró Hatóságrészére a használatbavételi engedélyezési eljárás során.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály a 17313-2/2023/h nyilvántartási számú, 2023. november 17. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7602 Pécs 2. Pf.: 459) K/23408-4/2023. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, az Akro-Sat Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.) által kérelmezett Balatonboglár optikai lefedő hálózat építése - 1. szakasz tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A beruházás megvalósításához HOZZÁJÁRULOK.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejeződöntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a 35200/5468-1/2023.ált. ügyszámú, 2023. november 27. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (7624 Pécs, Alkotmány u. 53., a továbbiakban: Hatóság) megkeresésére, az Akro-Sat Kft. (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.) által képviselt Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) részére, a tárgyihírközlési építmény építési engedélyéhez a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdést vizsgáltam, a Balatonboglár optikai lefedő hálózat –1. szakasz építési engedélyezési eljáráshoz kikötés nélkül hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a B/4663-2/2023. ügyiratszámú, 2023. november 20. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„Magyar Telekom Nyrt (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 36.) részére Balatonboglár Város Önkormányzat tulajdonát képező, és a tervdokumentációban szereplő közutakra vonatkozó »Balatonboglár optikai lefedő hálózat építés 1. szakasz« megnevezésű tervre a szakhatósági hozzájárulást megadom.

Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.”

A Balatonlelle Város Jegyzője a 9695-2/2023. ügyiratszámú, 2023. december 13. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (7624 Pécs, Alkotmány u.53.) megkeresése, a Magyar Telekom NYRT(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) mint kérelmezőnek a kérelemhez mellékelt Akro-Sat KFT. / Jánoki Gábor / 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. sz alatti tervező által készített 75/1/2022 tervszámú tervdokumentáció alapján »Balatonboglár optikai lefedő hálózat építés – 1.szakasz« című munka keretében optikai kábel építéséhez Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzatában foglaltak alapján a helyi településrendezési eszközöknek, valamint a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelmények való megfelelés szempontjából a szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.

Ez a nyilatkozat nem mentesíti a kérelmezőt az ingatlan tulajdonosa és egyéb szakhatóságok hozzájárulása, illetve a szükséges engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SO/ETDR/5211-2/2023 iktatószámú, 2023. november 16. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Balatonboglár optikai lefedő hálózat – 1. szakasz megnevezésű elektronikus hírközlési építmény vonatkozásában építési engedélyezési eljárás tárgyában 2023. november 13-án érkezett tervdokumentáció felülvizsgálata során, az engedély kiadásához feltételként előírt örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadom az alábbi kikötésekkel:

1. A talajbolygatással érintett területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.

2. Amennyiben régészeti jelenség kerül elő, a régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka során, legalább a beruházás földmunkával érintett mélységéig, azt fel kell tárni.

3. A régészeti megfigyelésre szerződést kell kötni a régészeti feladatok ellátására jogosult intézménnyel, a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeummal (7400 Kaposvár, Fő u. 101.).

4. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti lelet, valamint régészeti korú megtartásra érdemes objektum, fal, épület stb. kerül elő, azt a feltárást végző intézménynek az Osztály felé írásban haladéktalanul, 3 napon belül be kell jelentenie. Az előkerült objektum megtartásáról az Osztály dönt az egyeztetéseket követően.

Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat, ennek hiányában az eljárást visszautasító végzése elleni jogorvoslattal lehet élni.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztály az SZTFH-BANYASZ/14722-2/2023 iktatószámú, 2023. november 14. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Balatonboglár, optikai lefedő hálózat 1. szakasz építési engedélyezéséhez hozzájárul az alábbi feltételekkel:

1. Az engedélyes (Magyar Telekom Távközlési Nyrt. – 1097 Budapest, Könyves K. krt. 36.) a kitermelt és az építési engedélytől eltérő más célra felhasznált (ide nem értve a hulladéklerakóra történő elszállítást) ásványi nyersanyag mennyisége után köteles bányajáradékot fizetni.

2. A bányajáradék bevallást és befizetést a kitermelt anyag minősítése során megállapított ásványi nyersanyag csoport megfelelő alcsoportjára kell teljesíteni.

3. A bányajáradékot az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint önbevallásban kell meghatározni. A bányajáradék önbevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett.

4. A bányajáradékot negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának, valamint befizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003141-09050012 számú »Bányajáradék bevételi nyilvántartási számla« elnevezésű számlára.

5. Az engedélyes köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható és ellenőrizhető az adott időszakra bevallott bányajáradék meghatározásának pontossága és megfizetésének megtörténte. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

 • a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét és ennek meghatározási módját, alapadatait,
 • az ásványi nyersanyag e rendelet 1. melléklete szerinti besorolásának igazolását,
 • a bányajáradék kiszámításának módját és befizetésének bizonylatait,
 • mérőműszeres anyagmennyiség-meghatározásnál a mérési eljárás és a mérő laboratórium akkreditálását igazoló bizonylatot.

A bányajáradék bevallást, nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig meg kell őrizni.

6. Az engedélyes a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét és minőségét köteles a tárgyévet követő év február 28-ig a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának bejelenteni. A bejelentést földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni.

7. Az engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatároznia. A különböző fajta ásványi nyersanyagok mennyiségét külön kell meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának megküldeni.

8. A tervezett optikai hálózat kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a Várhegyen és annak környezetében (a 7-es főút - Szabadság utca – Attila utca – Gaál Gaszton utca által körülzárt tömb) korábban időszakos, kiújuló felszínmozgásokat észleltek. A terület hajlamos kisebb hámlások, kagylósodások, csúszások, omlások kialakulására.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A 827798199 számú elektronikus közműegyeztetési eljárás során az alábbi közművek megadták hozzájáruló nyilatkozataikat:

 • Vidanet Zrt.
 • E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
 • E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
 • DRV Zrt.
 • DIGI Kft.
 • ZNET Zrt.
 • Solener Béta Kft.

A kezelői nyilatkozat az alábbiak szerint áll rendelkezésre:

-    Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének B/4137-2/2023. ügyiratszámú, 2023. szeptember 26. napján kelt közútkezelői hozzájárulása.

-    Balatonlelle Önkormányzatának Jegyzőjének 8523-3/2023 ügyiratszámú, 2023. szeptember 8. napján kelt közútkezelői hozzájárulása.

-    A Magyar Közút Nzrt. SOM-1888/2/2023 iktatószámú, 2023. szeptember 15. napján kelt közútkezelői hozzájárulása.

Az Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az eljárásban ügyfélnek minősülők az engedélyezés tárgyát képező tervdokumentációba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján tekinthetnek be.

a)     A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az indokolás kivonata:

„Az Építtető építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok hiánypótlást követően megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

Az eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

-         a Tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,

-         a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,

-         az Építtető építési jogosultsága fennáll,

-         az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

-         az építmény a Hálózatüzemeltető tulajdonában lévő tartószerkezet felhasználásával valósul meg, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 94. § (2a)-(2c) bekezdése szerinti megállapodással.

A Hatóság Eht. 10. § (2) bekezdése, valamint a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok hiánypótlást követően megfelelnek a Rendelet 11-13. §-ában, az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendeletben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Irodán (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben a (+36 72) 508-800-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Schäffer Anita építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.