Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – EE/26579-6/2023. számú határozat: M080b, Hatvan-Miskolc-Mezőzombor szakasz, Hort-Csány bázisállomás

Közzétéve: 2024. február 8.

Iktatószám: EE/26579-7/2023
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
E-mail: botlik.gergo@nmhh.hu
Készült: 2024. február 7.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. február 7. napján kelt, EE/26579-6/2023 számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. február 8.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5 nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Ügyintéző: Botlik Gergő

Az ügy száma: EE/26579/2023

Az ügy tárgya: M080b Hatvan-Miskolc-Mezőzombor szakasz Hort-Csány Bázisállomás R2 lefedettséget biztosító 36m magas torony kültéri kabinettel

Kérelmező: Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2024. február 7. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00), az 1/429-8640 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

A 75/2008. (IV.3.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. §. (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. A hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2)   Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az [elsőfokú] eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2024. 02. 08.

Levétel napja: 2024. 02. 13.