A Médiatanács 78/2024. (II. 6.) számú döntése

A REZSI2024 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról

Hatósági döntés dátuma: 2024. február 6.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a REZSI2024 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázókkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye közzé.

a döntés mellékletei:

  1. melléklet: támogatási szerződés
  2. melléklet: de minimis nyilatkozat
  3. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez egyéni könyvvizsgáló esetén
  4. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez könyvvizsgáló társaság esetén
  5. melléklet:beszámoló űrlap
  6. melléklet: költségösszesítő
  7. melléklet: tételösszesítő
  8. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei