Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – K/2734/2024: Babosdöbréte és Rám, lefedő optikai hálózat

Közzétéve: 2024. február 9.

Iktatószám: K/2734-2/2024
Tárgy: hirdetmény eljárás indulásáról
Ügyintéző: Schramm Ágnes
Készült: 2024. február 7.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2024. február 3. napján Babosdöbréte és Rám településeket lefedő optikai hálózat tárgyú építési engedélyezési eljárás indult.

A közzététel dátuma: 2024. február 8.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: K/2734/2024

Az ügy tárgya: Babosdöbréte és Rám településeket lefedő optikai hálózat

Építtető: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (hétfő: 8.00-12.00, szerda: 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00) a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján hozott döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetményt a Hatóság a honlapján (https://nmhh.hu) helyezi el.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Schäffer Anita építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.