Értesítés építési engedély megadásáról – CM/484-23/2024. számú határozat: 4239 Felsőberecki, Vantage Towers Zrt. 41,5m magas távközlési antennatartó torony építése

Közzétéve: 2024. február 29.

Iktatószám: CM/484-24/2024.
Tárgy: 4239 Felsőberecki, Vantage Towers Zrt. 41,5m magas távközlési antennatartó torony építése (Felsőberecki, belterület, hrsz. 460 hrsz.) építési engedélyezési ügye HIRDETMÉNY
Ügyintéző: dr. Takács Balázs
Tel.: 46/555-529
Elektronikus levélcím: dr.takacs.balazs@nmhh.hu
Készült: 2024. február 29.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. február 29. napján kelt, CM/484-23/2024. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. február 29.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CM/484/2024.

Az ügy tárgya: 4239 Felsőberecki, Vantage Towers Zrt. 41,5m magas távközlési antennatartó torony építése (Felsőberecki, belterület, hrsz. 460 hrsz.) építési engedélyezési ügye

Kérelmező: Vantage Towers Zrt. (1112 Budapest, Boldizsár u. 2.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2024. február 29. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-532 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény megtalálható a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Farkas Zoltán hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Miskolcon, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2024. február 29.

Levétel napja: 2024. március 6.