A Médiatanács 177/2024. (III. 5.) számú döntése

A Match Point Official Kft. (Budapest 98,0 MHz – radio cafe) rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2024. március 5.

  1. A Médiatanács a Match Point Official Kft. rádiós médiaszolgáltató 2024. február 8-án érkezett 3266‑1/2024. iktatószámú kérelme alapján indult hatósági eljárásban az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt, módosított hatósági szerződés elfogadásával a médiaszolgáltató kérelmében foglaltaktól részben eltérően hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 98,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés 5.13. és 5.16. pontjainak a döntéshozatal napjával történő módosításához.
  2. A Médiatanács az 1. pont szerinti döntéséről és annak indokairól az előterjesztés 2. számú mellékletét képező levélben foglaltak szerint tájékoztatja a Match Point Official Kft. médiaszolgáltatót.