A Médiatanács 222/2024. (III. 19.) számú döntése

A KARCAG FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2023. december 4-10. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások

Hatósági döntés dátuma: 2024. március 19.

Tárgy: A KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett Karcag 88,0 MHz helyi vételkörzetű, kisközösségi jellegű, KARCAG FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2023. december 4-10. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése]

A Médiatanács megállapítja, hogy a KUN-MÉDIA Kft. az általa üzemeltetett Karcag 88,0 MHz helyi vételkörzetű, kisközösségi jellegű, KARCAG FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2023. december 4-10. közötti műsorhetén megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) pontja alapján az alábbi közlemény közzétételére kötelezi:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa hatósági eljárásában megállapította, hogy a KARCAG FM rádió 2023. december 4-10. között megsértette szerződéses vállalásait azáltal, hogy nem tett közzé megfelelő mennyiségű közszolgálati és a helyi közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámot, továbbá szöveges, valamint magyar zenei tartalmat, illetve túllépte a zenei művek és az ismétlések maximális arányát.”

A Médiaszolgáltató a közleményt – két egymást követő napon – a Karcag 88,0 MHz helyi vételkörzetű, kisközösségi jellegű, KARCAG FM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatásban a határozat véglegessé válását követő öt napon belül köteles közzétenni a 06:00-12:00 óra között sugárzott műsoridőben.