Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CM/7549/2024. számú határozat: Bükkábrány, optikai hálózat átépítés, technológia váltás

Közzétéve: 2024. március 28.

Iktatószám: CM/7549-4/2024
Tárgy: Hirdetmény Bükkábrány optikai hálózat átépítés, technológia váltás elektronikus hírközlési építmény engedélyezési eljárás megindulásáról
Ügyintéző: dr. Takács Balázs
Tel.: +36 46 555 529
Elektronikus levélcím: dr.takacs.balazs@nmhh.hu
Készült: 2024. március 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a 2024. március 28. napján Bükkábrány optikai hálózat átépítés, technológia váltás tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CM/7549/2024

Az ügy tárgya: Bükkábrány optikai hálózat átépítés, technológia váltás

Kérelmező: MosonTelecom System Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.)

Az ügy irataiba a NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a +36 46 555 529 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény megtalálható a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Farkas Zoltán hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Miskolcon, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.