Értesítés fennmaradási engedély megadásáról – K/4864-14/2024. számú határozat: Keszthelyi járás, Cserszegtomaj, FTTH GPON hálózat 1bA

Közzétéve: 2024. április 2.

Iktatószám: K/4864-15/2024
Tárgy: Hirdetmény hatósági döntésről
Ügyintéző: Mészáros László
Készült: 2024. március 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. március 28. napján kelt, K/4864-14/2024 számú határozattal a fennmaradási engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. április 2.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: K/4864/2024.

Az ügy tárgya: GINOP – 3.4.1 – 15 – 2016 – 00234 – Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése, Keszthelyi járás, Cserszegtomaj FTTH GPON hálózat 1bA

Kérelmező/építtető: MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt. (1138 Budapest, Tomori u. 32.)

A tárgyi ügyben a Hatóság mint elsőfokú építési hatóság 2024. március 28. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a Méptv. 196. § (2) bekezdése alapján történt, tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjára. A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu) is.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Kúti Zoltán hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.