Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CS/8331-5/2024 számú határozat: Nagygyimót, FTTH-hálózat meglévő, Invitel-tulajdonú oszlopsoron

Közzétéve: 2024. április 15.

Iktatószám: CS/8331-6/2024
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Kirchner Ferencné
Telefonszám: 36/99/518-531
E-mail: kirchner.ferencne@nmhh.hu
Készült: 2024.04.12.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024.04.12 napján kelt, CS/8331-5/2024 számú határozattal a Nagygyimót FTTH hálózat építés meglévő Invitel tulajdonú oszlopsoron tárgyú használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. 04. 15.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/8331/2024 Nagygyimót FTTH hálózat építés meglévő Invitel tulajdonú oszlopsoron DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

Az ügy irataiba a Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben) a 99-518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Sléber Tibor Hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.