Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – EE/8643-3/2024. számú határozat: Soroksár–Kelebia vasútvonal, Invitech-hálózat, optikai kábel kiváltása a 237+12 hm szelvényben

Közzétéve: 2024. április 16.

Iktatószám: EE/8643-4/2024
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
E-mail: botlik.gergo@nmhh.hu
Készült: 2024. április 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. április 15. napján kelt, EE/8643-3/2024 számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. április 16.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5 nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Ügyintéző: Botlik Gergő

Az ügy száma: EE/8643/2024

Az ügy tárgya: Soroksár–Kelebia vasútvonal fejlesztése, Invitech-hálózat, optikai kábelkiváltás a 237+12 hm szelvényben

Kérelmező: Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2024. április 15. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00), a 1 429-8640 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

A Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III.3.) Korm. rendelet alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2)   Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az [elsőfokú] eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2024. 04. 16.
Levétel napja: 2024. 04. 21.