Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CM/9991/2024: „5196_Ládbesenyő_2024_PD”

Közzétéve: 2024. április 26.

Iktatószám: CM/9991-4/2024.
Tárgy: hirdetmény – 5196_Ládbesenyő_2024_PD elektronikus hírközlési építmény engedélyezési eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Berecz Ádám
Tel.: +36 46 555 528
E-mail: berecz.adam@nmhh.hu
Készült: 2024. április 26.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a 5196_Ládbesenyő_2024_PD tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. április 26.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CM/9991/2024.

Az ügy tárgya: „5196_Ládbesenyő_2024_PD” (Ládbesenyő 090/6 hrsz.) építési engedélyezése

Kérelmező, építtető: Vantage Towers Zrt. (1112 Budapest, Boldizsár utca 2.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-529 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Tárgyi beruházás a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (R.) 1. §-a és 1. számú mellékletének 1. pontja alapján kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény megtalálható a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Farkas Zoltán hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Miskolcon, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2024. április 26.
Levétel napja: 2024. május 2.