A Médiatanács 307/2024. (IV. 23.) számú döntése

A Kiskunfélegyháza 91,1 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2023. október 27-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Radio Plus Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2024. április 23.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Kiskunfélegyháza 91,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2024. június 23. napjától történő használatára a 2023. október 27-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban a 219/2024. (III. 19.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Radio Plus Kft., és 25261‑8/2023. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése, 64. § (4) bekezdése, valamint a pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján a 25886‑8/2023. iktatószámú előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Radio Plus Kft.-vel a 2023. november 29-én benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Kiskunfélegyháza 91,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Radio Plus Kft. Szeged 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését a Kiskunfélegyháza 91,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal 2024. június 23. napjától.