A Médiatanács 334/2024. (IV. 30.) számú döntése

A Rádió 1 állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatáson 2024. január 15-én 06:00 és 10:00 óra között sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés

Hatósági döntés dátuma: 2024. április 30.

Tárgy: A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Budapest 89,5 MHz + Tatabánya 102,5 MHz + Székesfehérvár 99,8 MHz körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, RÁDIÓ 1 állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatáson 2024. január 15-én 06:00 és 10:00 óra között sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) és 17. § (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése]

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Budapest 89,5 MHz + Tatabánya 102,5 MHz + Székesfehérvár 99,8 MHz körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, RÁDIÓ 1 állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatáson 2024. január 15-én 06:00 és 10:00 óra között sugárzott „Balázsék” című műsorszám közzétételével üzemeltetett egy alkalommal megsértette az Smtv. 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 300.000,- Ft bírsággal sújtja.
  2. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Radio Plus Kft. médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Budapest 89,5 MHz + Tatabánya 102,5 MHz + Székesfehérvár 99,8 MHz körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, RÁDIÓ 1 állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatáson 2024. január 15-én 06:00 és 10:00 óra között sugárzott „Balázsék” című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette az Smtv. 17. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 500.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi.
  3. A Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatót az alábbi közlemény közzétételére kötelezi:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa hatósági eljárásában megállapította, hogy a RÁDIÓ 1 a 2024. január 15-én sugárzott „Balázsék” című műsorszám közzétételével megsértette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezést, mivel a műsorszám alkalmas lehetett a fekete bőrű, afrikai közösség emberi méltóságának megsértésére, amikor olyan üzenetet közvetített, amely szerint a nevezett közösség tagjainak élethez való joga nem egyenlő másokéval.
Emellett a RÁDIÓ 1 megsértette a kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi rendelkezést is, mivel a műsorszám alkalmas lehetett az érintett közösséggel kapcsolatos megtévesztő, sztereotip gondolatok, vélemények felerősítésére, amely velük szemben ellenséges, kirekesztő érzelmek kialakulását eredményezhette.”

A Radio Plus Kft. médiaszolgáltató köteles a közleményt az általa üzemeltetett az általa üzemeltetett Budapest 89,5 MHz + Tatabánya 102,5 MHz + Székesfehérvár 99,8 MHz körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, RÁDIÓ 1 állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatáson, a „Balázsék” című műsorszám sugárzásával azonos időpontban közzétett műsorszámában közzétenni (felolvasni) a jelen határozat véglegessé válásától számított három napon belül két alkalommal, két egymást követő napon.