Folyamatos szakmai munkával erősítik a felek a KiberPajzs együttműködést

Közzétéve: 2024. május 3.

Töretlenül zajlik a KiberPajzs együttműködés keretében kitűzött feladatok megvalósítása – ennek jegyében zajlott szakmai egyeztetés 2024. április 30-án a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál (NMHH) a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és az NMHH munkatársainak személyes és online részvételével.

2024. április 30-án az NMHH Ostrom utcai székházában tartottak szakmai megbeszélést a KiberPajzs együttműködés szakmai tevékenységét szakterületi szinten biztosító három munkacsoportjának (kommunikációs, jogi és operatív munkacsoport) képviselői, ahol a „Jelentésszolgálat” rendszerének élesítéséhez szükséges végső szakmai és technikai finomításokról egyeztettek a résztvevők.

Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség főtitkárhelyettese, a KiberPajzs társ-projektgazdája; Juhász-Nagy Anita, a Magyar Bankszövetség szervezési referense, KiberPajzs intézményi koordinátor

A KiberPajzs együttműködés keretében vállalt feladatok monitoringját és ennek alapján riportolását támogató „Jelentésszolgálat” rendszerének kialakítása és működtetése az együttműködés sikerre vitele szempontjából kulcsfontosságú.

A monitoring- és riportrendszer lehetővé teszi a partnerszervezetek által vállalt sokrétű, összetett feladatok nyomon követését, továbbá a Projekt Irányító Bizottságnak mint az együttműködés operatív döntéshozó testületének, valamint a partnerszervezetek vezetőinek és a feladatellátással érintett munkatársainak rendszeres tájékoztatását a KiberPajzs keretében megvalósítandó feladatok és kitűzött célok előrehaladása tekintetében.

Dr. Gábor Zsolt, NMHH főosztályvezető (Stratégiai és Tudományszervezési Főosztály); dr. Kovács Endre Miklós, NMHH stratégiai igazgató, a KiberPajzs Projekt Irányító Bizottság tagja; dr. Karácsony Kamilla, NMHH főosztályvezető (Általános Közigazgatási és Adatvédelmi Jogi Főosztály), KiberPajzs intézményi koordinátor

A „Jelentésszolgálat” dokumentációs keretrendszerének kialakítását az NMHH vállalta. A riportrendszer koncepcionális szempontjainak meghatározását, majd a részletes szakmai és funkcionális vetületű specifikációjának kidolgozását követően a közelmúltban sor került az operatív működést megalapozó tesztüzemre.

Boros Edina vezető felügyeleti koordinációs szakértő a Magyar Nemzeti Bank mint KiberPajzs társ-projektgazda szervezet képviseletében

Az egyeztetés felvezetéseként az NMHH által a Projekt Irányító Bizottságba delegált tag, Kovács Endre Miklós stratégiai igazgató ismertette a riportrendszer koncepcionális kereteit, az annak kialakításával kapcsolatos eddigi előrehaladást és a hátralévő tervezett feladatokat. Ezt követően az NMHH részéről Petrity Krisztina stratégiai jogi munkatárs és Gábor Zsolt főosztályvezető ismertették a tesztüzem tapasztalatait, melyet a résztvevők közösen kielemeztek.

A finomhangolást igénylő részelemek beazonosítását követően a KiberPajzs társ-projektgazda intézményei, azaz a Magyar Bankszövetség részéről Sütő Ágnes főtitkárhelyettes és Juhász-Nagy Anita szervezési referens, valamint a Magyar Nemzeti Bank részéről Boros Edina vezető felügyeleti koordinációs szakértő és Fülöp Katalin vezető compliance szakértő, továbbá az NMHH mint alapító szervezet részéről Karácsony Kamilla, a KiberPajzs intézményi koordinátora  értékes és előremutató javaslatainak köszönhetően véglegesítésre került a riportrendszer szerkezeti és tartalmi keretrendszere, valamint a felek megállapodtak a riportrendszer éles indításának ütemezéséről is.

Nagy Tamás r. őrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Kiberfelderítési Főosztály Kiberfelderítő Osztályának vezetője pedig a KiberPajzs együttműködés eredményeinek bemutatásához elengedhetetlenül fontos statisztikai lehetőségekről, illetve keretekről szólt.

Dr. Nagy Tamás r. őrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Kiberfelderítési Főosztály Kiberfelderítő Osztályának vezetője

A megbeszélésen továbbá az NMHH képviselői röviden érintették az együttműködés KiberKedd kampányának az NMHH által elkészített soron következő, a hívószám-hamisítás (spoofing) kérdéskörét tárgyaló kommunikációs anyagát, mely e csalási forma bemutatása mellett az annak elkerülésére szolgáló óvintézkedésekről is tájékoztat.