Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – K/7157-7/2024. számú határozat: Zala25, Sárhida, felhordó hálózat

Közzétéve: 2024. május 14.

Iktatószám: K/7157-8/2024
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
Ügyintéző: Mészáros László
Készült: 2024. május 13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Törvény) 196. § (1) bekezdésealapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. május 13. napján kelt, K/7157-7/2024 számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. május 14.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: K/7157/2024.

Az ügy tárgya: ZALA25 – Sárhida település felhordó hálózat

Kérelmező: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

A tárgyi ügyben a Hatóság mint elsőfokú építési hatóság 2024. május 14. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a Törvény 196. § (2) bekezdése alapján történt. A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu) is.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Kúti Zoltán hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.