Közlemény építési engedély véglegessé válásáról – EE/8965-5/2024 számú határozat: Mogyoród, GPON-hálózat, I. ütem

Közzétéve: 2024. május 8.

Iktatószám: EE/8965-8/2024
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
E-mail: botlik.gergo@nmhh.hu
Készült: 2024. május 13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. április 25. napján kelt, EE/8965-5/2024 számú határozattal az építési engedélyt megadta. A határozat 2024. május 11. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. május 14.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Ügyintéző: Botlik Gergő

Az ügy száma: EE/8965/2024

Az ügy tárgya: Mogyoród, GPON hálózat építése, I. ütem

Kérelmező: NAGYTV Kft. (1194 Budapest, Viola u 31. fszt. 1.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a NAGYTV Kft. (1194 Budapest, Viola u 31. fszt. 1.; a továbbiakban Építtető) megbízása alapján eljáró MULTI-KÁBEL Kft. (1147 Budapest, Kerékgyártó utca 27/A 1. em. 3.; a továbbiakban Kérelmező) részére a Czapek Zsolt (jogosultsága: HI-V; kamarai nyilvántartási száma: 01-8755; a továbbiakban: Tervező) által készített, 2023/019 számú kiviteli terv alapján Mogyoród GPON hálózat építés I. ütem elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek címe, helyrajzi számai:

Mogyoród: 0188/8, 0210/7, 0210/8, 0242/17, 0242/18, 0242/20, 0242/21, 0265/5, 0278/19, 0278/50, 0282/4, 0286/20, 03495/2, 0351/24, 0351/25, 0395/5, 0395/6, 063/4, 1, 1021/3, 1021/4, 1022, 1049, 1085, 109/3, 109/5, 109/6, 1091, 1106, 1138, 1139, 1140, 1148, 1159, 1169/1, 1174/1, 1180/3, 1180/5, 1183/4, 1185/7, 1187/7, 1215, 1217, 1222, 1236, 1244, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1284, 1288, 1289, 1295, 1316, 1331, 134, 1352/1, 1352/3, 1352/4, 1360, 1362, 1364, 1366, 1400/1, 1400/2, 1407, 1412, 1418/1, 1428, 1456, 1469/8, 1480/1, 1480/4, 1481, 1490/2, 1490/9, 1491/6, 1492/1, 1493, 1501/4, 1507/1, 1524, 1532/2, 1534/6, 1547/11, 1547/13, 1547/7, 1552, 1553/1, 1553/10, 1553/11, 1553/16, 1555/16, 1555/17, 1560/2, 1563, 1568, 1592/1, 1592/8, 165, 1709/1, 1736, 1796/12, 1796/19, 1800, 1801/1, 1801/6, 1817/21, 1837, 1858, 198, 1985/1, 1985/2, 199, 1996, 20/1, 200, 2009/1, 201, 2011, 2020, 203, 2044, 2056, 2060, 2061, 2088, 210, 211, 212, 213, 218, 22, 23, 231/1, 2383, 2386, 2429, 244, 2449, 246, 249/1, 2500/3, 2505, 2514, 2515, 2545, 2654, 2655, 2656, 266, 2660, 2731, 2801, 2826, 2829, 2830, 2833, 2834/2, 2852, 286, 2861, 2862, 2901, 2913/1, 2913/4, 2914/2, 2916, 2917, 293, 2971, 2972, 2987, 299, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 303, 3030, 3033, 304, 3040, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3104, 3105, 312, 3123, 313, 3131, 314/1, 3140, 3141/2, 3151, 3201/1, 3201/2, 3202, 3232, 3264, 3284, 3311, 3321, 3325, 3403, 3409, 3433, 3467/2, 3477, 348, 3488, 3489, 3495/1, 3498/1, 350, 3510, 3512/2, 3512/3, 3548, 3579, 3580/2, 3588, 3589, 3591/1, 3591/2, 362, 363, 3634, 3635, 3658, 3677, 3691, 3692, 3706, 372, 3722, 373, 384, 3902/2, 3902/8, 392, 393, 4, 401, 402, 4080, 4089, 409, 4090, 420, 4286, 4287, 4288, 4289, 4291/1, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4312, 4313, 4314, 4369, 4373, 4382, 4404, 443/2, 443/3, 4476, 4510, 453/3, 453/4, 454/1, 455/1, 4558, 456/1, 457/1, 4577, 4578, 458/5, 458/6, 459/1, 460/3, 461/1, 461/6, 462/1, 4624, 4627, 51, 52/1, 52/2, 533, 536, 537, 538/1, 538/2, 538/3, 539/5, 539/7, 545/1, 546, 548/3, 548/4, 549/1, 549/2, 550/1, 553/1, 553/2, 554/18, 558, 559/1, 559/2, 567/7, 57, 570/2, 571, 579, 580/2, 580/8, 582/3, 583/1, 584/1, 585/1, 586/1, 587, 589/2, 589/3, 590, 591/1, 595/1, 599/1, 599/4, 60, 600/1, 601, 602/1, 635/2, 636/4, 64, 645/2, 65, 662/1, 662/5, 664/2, 676/10, 676/19, 676/20, 676/21, 676/3, 676/4, 676/7, 676/8, 679/6, 717/3, 742, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 744/5, 745, 746, 748, 749, 750, 753/1, 764/2, 774/3, 774/8, 775/5, 778/4, 80, 809/6, 820, 842, 845, 846, 860/1, 861/1, 869/4, 871/4, 886, 887, 895/2, 896/2, 897/3, 898/4, 899, 900, 901, 902/2, 902/5, 902/7, 936, 966, 967, 973, 975, 984 hrsz.

az építési engedélyt megadja,

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a véglegessé válásának napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető indokolt kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.

A kivitelezés csak az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére szolgáló, ÁRAMSZOLGÁLTATÓ (a továbbiakban: Hálózatüzemeltető) által rendelkezésre bocsátott tartószerkezetnek (a továbbiakban: fizikai infrastruktúra) az Építtető és a Hálózatüzemeltető megállapodása szerint, a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítése érdekében történő alkalmassá tételét követően kezdhető meg. Az alkalmassá tétel előzőek szerinti elvégzésére – amennyiben a megállapodás eltérően nem rendelkezik – a hálózatüzemeltető köteles. Az alkalmassá tételhez szükséges átalakítási munkálatok időtartama a megállapodás megkötésétől számított 270 napot nem haladhatja meg.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötöttépítési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Lechner Kft.). Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építtető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. /az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 32.§/. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság az e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített – a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő – előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet, az építés helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval (hatósági engedély számának feltüntetése) kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések, fejállomás, antenna és antennatartó szerkezet telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Az eljárás során szakhatóságok bevonására nem került sor.

A közművek és tulajdonosok nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

  • Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Polgármestere 6998-2/2023 és 6998-3/2023 számú 2023. szeptember 27. napján kelt közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulása.
  • Magyar Közút Nonprofit Zrt. PES-3998/2/2023 számú 2023. november 6. napján kelt közútkezelői hozzájárulása.
  • MÁV-HÉV Zrt. 3175-3/2023/HEV számú 2023. november 8. napján kelt tulajdonosi hozzájárulása.
  • MÁV-HÉV Zrt. 3628-2/2023/HEV számú 2023. október 25. napján kelt üzemeltetői hozzájárulása.
  • ELMŰ Hálózati Kft. 2023. április 30. napján kelt elvi engedélye.
  • Az E-közmű rendszerben lefolytatott 502709793 azonosítószámú közmű-egyeztetés során meghívott szolgáltatók érintettségükről nyilatkoztak és feltételeiket megadták, melyben foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

Az Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Indokolás

Kérelmező építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok hiánypótlást követően megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

  • a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
  • a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
  • az Építtető építési jogosultsága fennáll,
  • az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

Az eljárás során szakhatóságok bevonására nem került sor.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.

A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerinti a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok hiánypótlást követően megfelelnek a Rendelet 13. § (8) bekezdés a-d) pontjában és 2. mellékletében, az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló8/2012. (I.26.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: NMHH rendelet), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00), az 1/429-8640 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Karóczkainé Auer Ágnes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2024. 05. 14.
Levétel napja: 2024. 05. 29.