Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CD/10144/2024: Paszab, GPON-lefedőhálózat

Közzétéve: 2024. május 14.

Iktatószám: CD/10144-14/2024.
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: dr. Dezső Angéla
Telefon: (52) 522-131
Email: debrecen@nmhh.hu
Készült: 2024. május 10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény 88. § (a továbbiakban: Ákr.) (1) bekezdés c) pontjaalapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2024. április 23. napján „Paszab területén optikai GPON lefedőhálózat építése” tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. május 13.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CD/10144/2024.

Az ügy tárgya: Paszab területén optikai GPON lefedőhálózat építése

Kérelmező: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Debreceni Hatósági Irodánál (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) az (52) 522-137 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény megtalálható a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Makszin István hatósági irodavezető-helyettes Debrecenben, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.