Közlemény építési engedély véglegessé válásáról – CE/8763-34/2023. számú határozat: Elek, GPON-optika, helyi távközlési hálózatépítés

Közzétéve: 2024. május 21.

Iktatószám: CE/8763-38/2023.
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
Ügyintéző: Gárgyán Anikó
Készült: 2024. 05. 17.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett, több mint 50 ügyfelet érintő elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdés alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. 04. 08. napján kelt, CE/8763-34/2023. számú határozattal az építési engedélyt megadta. A határozat 2024. 05. 10. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. 05. 21.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/8763/2023. Elek GPON optika, helyi távközlési hálózat építés (tsz.: INT-13/2022_EPENG) tárgyú építési engedély kiadása Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

DÖNTÉS RENDELKEZŐ RÉSZE:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; továbbiakban Építtető) részére a Blaskovics Viktor (jogosultság HI-V kamarai nyt.sz. 07-01406) által készített, INT-13/2022_EPENG számú kiviteli terv alapján az Elek GPON optika, helyi távközlési hálózat építés elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek címe, helyrajzi száma:

-  új nyomvonal építéssel érintett ingatlanok: hrsz. 035/2 orsz. közút; 2180/5 közterület; 2180/4 orsz. közút; 2180/3 közterület; 2159/19 ök-i út; 2494, 2181 közút, 717 orsz. közút; 718, 719 Gyulai út; 803, 86, 1128 Vécsei sor; 2189, 2416, 2207 közút Gerolzhofen negyed; 10/2 József Attila utca; 8 Ady utca; 3/3 Gyulai út 2. polg.hiv.; 7/6 közpark; 124 Kiss Ernõ utca; 173/7 közpark; 123, 166, 403 Táncsics utca; 300 Szent István utca; 887/3, 887/4 közterület; 451 Hõsök út; 1613/3, 1491, 1613/2, 1518/5 közterület; 505/2 Lõkösházi út; 3536 Vasút sor; 1487 Béke utca; 1490 Petõfi utca; 577 Arany utca; 887/2 orsz. közút; 715 Kétegyházi út; 1446 közút; 804 Batthyány utca; 2224 Szõlõ út; 2226/20 Pöltenberg utca; 2286/1 Rákóczi utca; 1420 Kazinczy utca; 1132 Bólyai utca; 1398 Hunyadi János

-  áramszolgáltatói közös oszlopsoros kábelépítéssel érintett ingatlanok: 2180/5, 2494, 2181, 717, 718, 719, 803, 86, 174, 2225, 2413, 1128, 2189, 2186/1, 2186/2, 2185/2, 2416, 68, 777, 821, 747, 10/2, 8, 90, 172, 173/9, 173/7, 123, 166, 403, 228, 256, 280, 1614/2, 326, 360, 300, 887/3, 887/4, 451, 452/1, 1613/3, 1491, 1613/2, 1612/2, 1501, 1502/1, 1587, 1569, 1570, 4129, 1539, 1549, 1529, 3809/1, 3809/2, 1518/5, 1518/2, 1518/3, 1518/4, 3801/2, 3801/3, 505/2, 3536, 3643, 3277/3, 3594, 084, 3276/1, 085/9, 085/10, 085/16, 3574, 3568, 3569, 3570, 3609, 3644, 3714, 3664, 3766, 1487, 1490, 540, 577, 578, 1130, 1131, 887/2, 715, 639, 673, 664, 1463, 713, 1446, 3535, 1457, 1454, 1445/3, 1434/4, 1434/3, 1434/1, 804, 856, 886, 2224, 1115, 900/2, 2226/20, 2286/1, 900/1, 1420, 2912, 959, 960, 1018, 1017, 1064, 1065, 1068, 1069, 1129, 1378, 1379, 1377, 1316, 1317, 1252, 1251, 1189, 1190, 1132, 063/2, 1398

az

építési engedélyt megadja,

az alábbi feltételek betartása mellett:

Műszaki tartalom:

A tervezett települést lefedő hálózat központja: Elek, Sporttér utca 173/6 helyrajzi számú címen található mobiltoronynál elhelyezett konténerben található. A Gyuláról érkező törzskábel, a fenti címen kerül átadásra, és innen fogja lefedni a belterületi GPON hálózatát 2db Fve 8x12 típusú optikai kábel építésével. A központból kiinduló optikai kábelek a teljes település 85%-ban közös oszlopsorra lettek tervezve. Az új építésű alépítményes nyomvonalakat további oszlop elhelyezésére már nem alkalmas utcákba tervezték, ahol a közmű helyzet és a meglévő elektromos oszlopok kerülése miatt helyenként a járdát is érinti a nyomvonal, mint pl. Kígyó utca, Petőfi Sándor, Batthyány, Erkel Ferenc, Ady és József Attila utcák.

A tervezett építmény nyomvonalhossza: 30,63 km”

INDOKOLÁS KIVONATA:

„Az Építtető meghatalmazásából eljáró Intelvill-design Kft. (8074 Csókakő, Tölgyfa u. 53.) 2023. 04. 02-án érkezett építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok a hiánypótlási dokumentumok figyelembe vételével megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.” Ezért az építési engedélyt a Hatóság megadta.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Irodában (6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a +3662 568-300 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján – a több mint 50 ügyfelet érintő eljárásban - az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap. 

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Szabó Tibor hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Szegeden, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2024. 05. 21.

Levétel napja: 2024. 06. 06.