Értesítés bontási engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/11730/2024: Pázmánd, meglévő HFC-hálózat bontása

Közzétéve: 2024. május 28.

Iktatószám: CS/11730-4/2024
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Németh Edit
Tel.: 99/518-546

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény 88. § (a továbbiakban: Ákr.)  (1) bekezdés c) pontjaalapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2024. 05. 16. napján Pázmánd, meglévő HFC hálózat bontása (Tervszám: ANYRF-01/2024) tárgyú bontási engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. 05. 28.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügyintéző neve: Németh Edit

Az ügy száma: CS/11730/2024

Az ügy tárgya: Pázmánd, meglévő HFC-hálózat bontása (tervszám: ANYRF-01/2024)

Kérelmező: AnyRF Kft. (2030 Érd, Kőműves u. 23.)

Építtető: KalászNet Kft. (1097 Budapest, Könyves K. krt. 36.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) a +3699518546 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.