Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CM/12620/2024: Nemti, DIGI Kft., FTTH-hálózat

Közzétéve: 2024. június 5.

Iktatószám: CM/12620-4/2024.
Tárgy: hirdetmény – Nemti, DIGI Kft., FTTH-hálózat építése elektronikus hírközlési építmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Bajtainé dr. Réthy Zsófia
Tel.: 46/555-523
Elektronikus levélcím: rethy.zsofia@nmhh.hu
Készült: 2024. június 5.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a NEMTI DIGI Kft. FTTH hálózat építés tárgyú eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CM/12620/2024.

Az építmény megnevezése: Nemti, DIGI Kft., FTTH-hálózat építése (tervszám: CC-2024/NEM-L-01) építési engedélyezési ügye

Kérelmező, építtető: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1013 Budapest, Krisztina körút 39.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-523 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontján alapul, a hirdetményt a Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 162. § (3) bekezdése szerint a honlapján helyezi el (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Pap-Tóth Tamás hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Miskolcon, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Közzététel dátuma: 2024. június 5.