Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CM/13105/2024.: Bükkzsérc-Cserépfalu, között felhordó optikai hálózatépítés

Közzétéve: 2024. június 7.

Iktatószám: CM/13105-4/2024
Tárgy: Hirdetmény Bükkzsérc-Cserépfalu között felhordó optikai hálózat építés elektronikus hírközlési építmény engedélyezési eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Mezeiné Galuska Judit
Tel.: +36 46 555 522
Elektronikus levélcím: galuska.judit@nmhh.hu
Készült: 2024. június 7.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a 2024. június 3. napján Bükkzsérc-Cserépfalu között felhordó optikai hálózat építés tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CM/13105/2024

Az ügy tárgya: Bükkzsérc-Cserépfalu között felhordó optikai hálózat építés

Kérelmező, építtető: Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.)

Az ügy irataiba a NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a +36 46 555 522 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A döntés hirdetményi úton való az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontján alapul, a hirdetményt a Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 162. § (3) bekezdése szerint a honlapján helyezi el (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Pap-Tóth Tamás hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Miskolcon, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2024. június 7.

Levétel napja: 2024. június 23.