Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – K/12655/2024.: 3460 Bocska, 51,5 méter magas távközlési antennatartó torony

Közzétéve: 2024. június 11.

Iktatószám: K/12655-3/2024.
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: Kardos Máté
Tel.: 72/508-845
Készült: 2024. június 10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a 3460 Bocska 51,5 méter magas távközlési antennatartó torony megnevezésű elektronikus hírközlési építményre vonatkozó építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

A kifüggesztés napja: 2024. június 11.

Az ügy száma: K/12655/2024

Az ügy tárgya: 3460 Bocska 51,5 méter magas távközlési antennatartó torony

Kérelmező: Vantage Towers Zrt. (1112 Budapest, Boldizsár u. 2.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Jelen eljárásban a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket - a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88.§ (1) bekezdés c) pontjának és (2) bekezdésének figyelembevételével - hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Schäffer Anita építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.