Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CD/16189/2024.: Szolnok, Tószegi és Kőrösi út, Dél GPON optikai hálózat építése, társasházi részek

Közzétéve: 2024. július 3.

Iktatószám: CD/16189-2/2024.
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Lugosi Péter
Telefon: (52) 522-133

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (a továbbiakban: Ákr.)  (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2024. június 28. napján Szolnok Tószegi és Kőrösi út Dél GPON optikai hálózat építése társasházi részek tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/16189/2024. Szolnok Tószegi és Kőrösi út Dél GPON optikai hálózat építése társasházi részek használatbavételi engedélyezése Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36)

Az ügy irataiba az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) az (52) 522-133 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontján alapul, a hirdetményt a Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 162. § (3) bekezdése szerint a honlapján helyezi el (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Makszin István hatósági irodavezető-helyettes Debrecenben, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.