A Médiatanács 117/2010. (X. 20.) számú határozata

a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete kérelme ideiglenes mûsorszolgáltatás végzésre (Ajka 103,0 MHz)

Hatósági döntés dátuma: 2010. október 20.

null

1. A Médiatanács az elõterjesztés mellékletében szereplõ válaszlevél elfogadásával tájékoztatja a Szabad Rádiók Szervezetét az ideiglenes mûsorszolgáltatási jogosultság megszerzésére vonatkozó eljárásról , valamint arról, hogy a megjelölt mûsorszolgáltatási jogosultság ideiglenes hasznosítására az Rttv. alapján pályázati felhívást kell kibocsátani. A Médiatanács tájékoztatja a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetét arról, hogy amennyiben ideiglenes mûsorszolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni, abban az esetben egyértelmû, és az Rttv. által elõírt feltételeknek megfelelõ kérelmet kell benyújtani .

2. A Médiatanács nyilatkozattételre hívja fel a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetét arra vonatkozóan, hogy végeznek, vagy végeztek-e mûsorszolgáltatást az Ajka 103,0 MHz, illetve a Devecser 97,6 MHz mûsorszolgáltatási jogosultságon, és amennyiben igen, azt milyen felhatalmazás alapján és milyen idõponttól kezdõdõen teszik. Egyúttal a Médiatanács tájékoztatja az érintettet a jogosulatlan mûsorszolgáltatás esetleges jogkövetkezményeirõl.