A Médiatanács 682/2011. (V. 18.) számú határozata

az Mttv. 9. § (8) bekezdésében rögzített klasszifikációs ajánlás kidolgozásának koncepciója és ütemterve

Hatósági döntés dátuma: 2011. május 18.

null

A Médiatanács egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és felkéri a Hivatalt, hogy az előterjesztésben szereplő ütemtervnek megfelelően valósítsa meg a feladatot.