A Médiatanács 1351/2011. (X. 12.) számú határozata

az Mttv. 137. § (4) bekezdésében rögzített szakmai továbbképzési, valamint egyéb oktatási célok ellátását biztosító alapítvány MTVA általi rendelésérõl

Hatósági döntés dátuma: 2011. október 12.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 136. § (6) és (17) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap vezérigazgatóját, hogy intézkedjen az Mttv. 137. § (4) bekezdésében rögzített szakmai továbbképzési, valamint egyéb oktatási feladatokat ellátó alapítvány - elõterjesztés szerinti - létrehozásáról, egyben intézkedjen az alapítvány létrehozásához és mûködéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételek biztosításáról.

A Médiatanács egyben felhívja az MTVA vezérigazgatóját, hogy 2012. január 31. napjáig adjon részletes beszámolót az alapítvány létrehozásáról, a mûködés megkezdésérõl, valamint elõzetes jóváhagyásra terjessze elõ az MTVA oktatási koncepcióját.

Az alapítvány mûködése során szükségessé váló alapítói döntéseket, azok meghozatala elõtt az MTVA vezérigazgatója köteles jóváhagyásra a Médiatanács elé terjeszteni. Az MTVA köteles félévente részletesen beszámolni a Médiatanács részére az alapítvány mûködésérõl.