A Médiatanács 1540/2011. (XI. 9.) számú határozata

a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetendõ pályázati felhívás kibocsátásáról (DOKFILM2011)

Hatósági döntés dátuma: 2011. november 9.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája állásfoglalásában foglaltaknak megfelelõ módosításokkal elfogadja a dokumentumfilmek gyártásának támogatására (DOKFILM2011) vonatkozó pályázati felhívás szövegét.

A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy 3 munkanapon belül
- a pályázati felhívás kibocsátásáról szóló közleményt a két országos napilapban és az Oktatási és Kulturális Közlönyben hozza nyilvánosságra;
- az Alap honlapján tegye közzé a pályázati felhívást, a pályázati kérelmet és mellékleteit.

melléklet: Pályázati Felhívás