A Médiatanács 2005/2011. (XII. 20.) számú határozata

Springer Krisztina kérelme a Kerepes 97,1 MHz kisközösségi nem nyereségérdekelt jellegû médiaszolgáltatásának közösségi médiaszolgáltatásként történõ elismerése tárgyában

Hatósági döntés dátuma: 2011. december 20.

null

A Médiatanács az Mttv. 209. § (2) bekezdése szerint Springer Krisztina Kerepes 97,1 MHz kisközösségi nem nyereségérdekelt jellegû médiaszolgáltatását a médiaszolgáltató kérelme alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el, és a médiaszolgáltató hatályos mûsorszolgáltatási szerzõdését hatósági szerzõdéssé alakítja át a mellékelt Hatósági Szerzõdés szerint.