A Médiatanács 21/2012. (I. 11.) számú határozata

a Médiatanács által 2011. szeptember 29-én közzétett, a Budapest 92,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetõség hasznosítására benyújtott Pályázati Ajánlatok alaki vizsgálata (Radio Papa Kft.)

Hatósági döntés dátuma: 2012. január 11.

null

A Médiatanács az elõterjesztés melléklete szerinti végzésben hiánypótlásra hívja fel a Rádió Papa Kft. Pályázót a Budapest 92,9 MHz médiaszolgáltatási lehetõségre benyújtott Ajánlata tekintetében a Pályázati Felhívás 2.3.8.1. c) pontjának megfelelõ banki igazolás vonatkozásában, valamint a Pályázati Felhívás 2.3.7.6. pontja szerinti nyilatkozatra vonatkozóan arról, hogy a benne tulajdoni részesedéssel rendelkezõ Kiss Lászlónénak és Raj Tamásnénak van-e közvetett tulajdoni részesedése a Magyar Köztársaság területén médiaszolgáltatást végzõ, illetõleg magyarországi médiaszolgáltatási jogosultságot igénylõ vállalkozásban.