A Médiatanács 415/2012. (II. 29.) számú határozata

az országos médiaszolgáltatók 2011. szeptemberi mûsorainak rendszeres ellenõrzése az MTM-SBS Televízió Zrt.-vel (TV2) csatornáján feltárt törvénysértések (Mttv. 9. § (5) bekezdése, Mttv. 10. § (1) bekezdés c) pontja, Mttv. 31. § (2) bekezdése, Smtv. 20. § (3) bekezdése)

Hatósági döntés dátuma: 2012. február 29.

1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató 2011. szeptember 13-án, a 06.55.15 és 08.53.34 között sugárzott „Mokka” címû mûsorszámában megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és 10. § (1) bekezdés c) pontját. A jogsértések miatt a Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 2.500 000 Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint bírságot szab ki a Médiaszolgáltatóval szemben.

2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató 2011. szeptember 13-án, a 06.55.15 és 08.53.34 között sugárzott „Mokka” címû mûsorszámában megsértette az Mttv. 31. § (2) bekezdését, ezért a Médiatanács az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a közlést követõen tartózkodjék a jövõbeni jogsértésektõl.

3. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató 2011. szeptember 13-án, a 06.55.15 és 08.53.34 között sugárzott „Mokka” címû mûsorszámában megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért a Médiatanács az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a közlést követõen tartózkodjék a jövõbeni jogsértésektõl.