A Médiatanács 449/2012. (III. 7.) számú határozata

a Médiatanács által 2011. szeptember 29-én közzétett, a Budapest 92,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetõség hasznosítására 2011. november 8-án benyújtott Pályázati Ajánlatok tartalmi vizsgálata (Radio Papa Kft.)

Hatósági döntés dátuma: 2012. március 7.

null

A Médiatanács a honlapján és hirdetményi úton 2011. szeptember 29-én közzétett a Budapest 92,9 MHz médiaszolgáltatási lehetõségre a Radio Papa Kft. által benyújtott Ajánlat tartalmi vizsgálata keretében az Mttv. 59. § (2) bekezdése szerint felvilágosítást kér a Pályázótól a mûsorterv tekintetében:

  • arra vonatkozóan, hogy mi okozza az eltérést a magyar zenei mûsorszámok idõtartamának a százalékban és a percben megadott értékei között;
  • a Pályázati Ajánlatának és vállalásainak alátámasztása érdekében arra vonatkozóan, hogy az egyes mûsorszámokban a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítõ és az Mttv. 83. §-a szerinti célt szolgáló közszolgálati elemek milyen idõtartamban és - százalékban kifejezve - milyen arányban kerülnek bemutatásra. Emellett a Médiatanács felvilágosítást kér a Pályázótól a tekintetben,hogy a fentiekben megjelölt elemek miként minõsülnek helyi közéleti, helyi mindennapi életet segítõ illetve közszolgálati mûsortartalomnak a Pályázati Felhívás értelmezõ rendelkezéseinek és az Mttv. 83. §-ának tükrében.