A Médiatanács 473/2012. (III. 14.) számú határozata

az 1542/2011. (XI. 9.) számú határozattal meghirdetett ANIMACIO2011 pályázati eljárás bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2012. március 14.

null

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az 1542/2011. (XI. 9.) számú határozatával az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett háromszakaszos pályázati eljárásban a keretösszeget 7.487.000 forinttal megemelve, a jelen határozat mellékletét képezõ bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket és összegeket, az alábbi pályázatokat nyilvánítja kedvezményezetté:

iktatószám:
MA-
ANIMACIO

2011/..../2012.
a pályázó neve
a filmalkotás
tervezett címe
a rendezõ
neve
a bemutatást
vállaló
médiaszolgáltató
a megítélt
támogatás
(Ft)
1
STUDIO EX-IST Kft.
Képtelen természetrajz:
A kígyó
Schibik József és
Morvay Gábor
Magyar Televízió
Zrt.
4 000 000
2
TITÁNIA-MASTER
PRO Kft.
Régi váraink, új fényben
Grábler Zsuzsa
Magyar Televízió
Zrt.
8 000 000
5
SZUPERMODERN
STÚDIÓ Kft.
Berti, a rózsaszín
barika kalandjai
Goda Krisztina és
Udvardi Jenõ
Magyar Televízió
Zrt.
15 000 000
7
Magyar Rajzfilm Kft.
Egy komisz kölyök naplója
Gyulai Líviusz
Duna Televízió
Nonprofit Zrt.
14 000 000
9
KECSKEMÉTFILM
Kft.
Lázár Ervin
A Négyszögletû Kerek Erdõ
MAMINTI, A KICSI
ZÖLD TÜNDÉR
Horváth Mária
Duna Televízió
Nonprofit Zrt.
8 500 000
10
KECSKEMÉTFILM
Kft.
VÖRÖSISZAP -
Gyerekek vörös háttér elõtt
Szoboszlay Péter
Duna Televízió
Nonprofit Zrt.
8 000 000
11
BPAnim Holding Kft.
Három nagymamám volt
Glaser Katalin
Duna Televízió
Nonprofit Zrt.
9 990 000
12
Media Partners
Hungary Kft.
Csataterek
Nóti-Nagy Attila
Magyar Televízió
Zrt.
14 997 000
13
K.G.B. Stúdió Kft.
Kartonka
Klingl Béla,
Simon József
Magyar Televízió
Zrt.
15 000 000
a megítélt támogatás összesen:
97.487.000 Ft

2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az 1542/2011. (XI. 9.) számú határozatával az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett háromszakaszos pályázati eljárásban, a jelen határozat mellékletét képezõ bírálóbizottsági ajánlás alapján az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám:
MA-
ANIMACIO

2011/..../2012.
a pályázó neve
a filmalkotás
tervezett címe
a rendezõ neve
a bemutatást
vállaló
médiaszolgáltató
3
Laokoon Film Arts Kft.
Kék Pelikán
Csáki László
Duna Televízió
Nonprofit Zrt.
4
Filmservice Kft.
Amirõl senki
sem mesél
Kapitány Frigyes
Magyar Televízió
Zrt.
6
CINEMON
Entertainment Kft.
Csellómesék
Gryllus Vilmos/
Pálfi Zsolt
Magyar Televízió
Zrt.
8
Magyar Rajzfilm Kft.
Arcmás
Jankovics Marcell
Duna Televízió
Nonprofit Zrt.
15
iamnewhere Kft.
Budapest Anno
Fogarasi Gergely
Duna Televízió
Nonprofit Zrt.

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az 1542/2011. (XI. 9.) számú határozatával az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett háromszakaszos pályázati eljárásban a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja.

A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy

  • döntésérõl 8 munkanapon belül értesítse a pályázatok benyújtóit,
  • 8 munkanapon belül hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás eredményérõl szóló közleményt az Alap honlapján és két országos napilapban, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben,
  • a pályázati eljárás pályáztatási szakaszának lezárásáról - az esetlegesen benyújtott felülvizsgálati/méltányossági kérelmekrõl szóló tájékoztatással együtt - a jelen döntést követõ 30. napot követõ Médiatanács ülésre készítsen javaslatot,
  • a bírálóbizottság tagjai megbízási díjának átutalásáról határidõben intézkedjen.

a határozat melléklete: a bírálóbizottság 2012. március 6-ai ajánlása