Székesfehérvár 106,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása (lezárva)

Legutóbb frissítve: 2011. január 19.

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Médiatanácsának
131/2011. (I. 19.) számú
HATÁROZATA

1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási ésKulturális Közlöny 2010. február 22-én megjelent 5. számában közzétett, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 102. § (5) bekezdése alapján pályáztatott Székesfehérvár 106,6 MHz helyi rádiós jogosultság hasznosítására megindított pályázati eljárás (továbbiakban: Pályázati Eljárás) eredményes.

2. A Pályázati Eljárás nyertese a

Lánchíd Rádió Kft. (cím: 1089 Budapest, Üllői út 102.).

E határozat ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Ítélőtáblától azzal, hogy a határozat meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha az ismert ügyfeleken kívüli más jogorvoslatra jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.

Indokolás

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának jogelődje,az Országos Rádió és Televízió Testület, az Rttv. 102. § (5) bekezdése alapján pályázati felhívást tett közzé az 1. számú melléklet 8. sorszámú Székesfehérvár 106,6 MHz helyi rádiós jogosultság hasznosítására az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. február 22-én megjelent 5. számában. A Felhívásra a beadási határnapon 2010. március 24-én a következő négy Pályázati Ajánlat érkezett.

#

Pályázó neve

Pályázó címe

1.

ENTERCORP Kft.

1132 Bp. Kresz Géza u. 14.

2.

Lánchíd Rádió Kft.

1089 Bp. Üllői út 102.

3.

FM 4 Rádió Kft.

8200 Veszprém Házgyári út 7.

4.

Konszenzus Alapítvány Fejér Megyei Szervezete

8000 Székesfehérvár Privigyei u. 11.

A Pályázati Felhívás 1.1.6. pontja szerint a Székesfehérvár 106,6 MHz jogosultságra kizárólag közműsor-szolgáltató jellegű pályázat volt benyújtható.
2
A Médiatanács a 465-467/2010. (XI. 3.) számú határozataival, mint Alakilag Érvényes Ajánlatot nyilvántartásba vette az ENTERCORP Kft., a Lánchíd Rádió Kft., valamint az FM 4 Rádió Kft. Pályázati Ajánlatát a Pályázati Felhívás 3.4.1.3. szakasza alapján.

A Konszenzus Alapítvány Fejér Megyei Szervezetének a Székesfehérvár 106,6 MHz műsorszolgáltatási jogosultság hasznosítására benyújtott Pályázati Ajánlatát a Médiatanács a 468/2010. (XI. 3.) számú határozatával a Pályázati Felhívás 3.4.1.2. szakasz szerint a 3.4.1.1. szakasza d) pont alapján, mint Alakilag Érvénytelen Ajánlatot visszautasította, tekintettel arra, hogy a Pályázó a Pályázati Díjra vonatkozó, a Pályázati Felhívás 2.7.5. pontja szerinti elvárásokat, feltételeket nem teljesítette, vagy nem megfelelően teljesítette.

A lefolytatott eljárás során a Médiatanács a Pályázati Felhívás előírásai alapján a nyilvántartásba vett ENTERCORP Kft., a Lánchíd Rádió Kft., valamint az FM 4 Rádió Kft. Pályázóktól hiánypótlást kért, amelyek az előírt határidőben beérkeztek.

A Médiatanács az Érvényes Pályázati Ajánlatokat a Pályázati Felhívás 3.4.3. szakasza szerint értékelte:

A Pályázati Felhívás szerint:

„3.4.3. A Pályázati Ajánlatok értékelése:

3.4.3.1. Az Alakilag Érvényes és nem Kizárt Pályázati Ajánlatok értékelése az ÁPF 65.1. pont 1. bekezdése szerint, az alábbi módon történik:

3.4.3.1.2. A Pályázati Felhívás 1. sz. melléklet 1.-9. sorszámú jogosultságai esetében:

A műsorterv: maximum 30 pont (20+10 pont).

Ezen belül:

A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, segítő műsorszámok aránya az éjszakai órák (23.00-05.00) nélküli heti átlagos műsoridőben (ebbe a kategóriába tartozó rádiós műsorszámoknál a zene aránya nem haladhatja meg a 70 %-ot az adott vállalt műsorszám tekintetében) a műsoridő legalább

30 százaléka felett: 20 pont
21-30 százaléka: 5 pont
20 százaléka vagy alatta: 0 pont
A pályázó műsorterve: maximum 10 pont.

3.4.3.1.3. A Műsorszolgáltatási Tapasztalat: maximum 2 pont

A Műsorszolgáltatási Tapasztalatra vonatkozó vállalásokat a Pályázati Felhívás Értelmező rendelkezés és a 2.11.5. szakaszban rögzítetteknek megfelelően kell benyújtani.

3.4.3.1.4. Egyéb, a Törvény 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok: maximum 2 pont, azzal, hogy a 2 pontból 1 pontot automatikusan kap az a pályázó, aki RDS névazonosító/műsorazonosító (RDS PI) szolgáltatást vállal a pályázati ajánlatában.”

A Pályázati Felhívás 3.4.3.1.2. szakasza szerint a pályázatok értékelése során a Médiatanács pontozással értékelte a Pályázók műsortervét, ezen belül a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, segítő műsorszámok arányát az éjszakai órák (23.00-05.00) nélküli heti átlagos műsoridőben, a műsortervet, a műsorszolgáltatási tapasztalatot, valamint az egyéb, az Rttv. 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatokat.

Műsortervében a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, segítő műsorszámok arányát tekintve az éjszakai órák (23.00-05.00) nélküli heti átlagos műsoridőben az ENTERCORP Kft. 31 %-os, a Lánchíd Rádió Kft. 50 %-os, az FM 4 Rádió Kft. pedig 40%-os vállalást tett.

Mivel mindegyik vállalás meghaladta a 30 %-ot, ezért a Médiatanács a Pályázók helyi közéleti vállalásait a Pályázati Felhívás 3.4.3.1.2. szakasza alapján egyaránt a maximális 20 ponttal értékelte.

A Médiatanács a Felhívás 3.4.3.1.2. szakasza II. pontja alapján a Lánchíd Rádió Kft. Pályázó műsortervét, tekintettel annak kiemelkedő minőségi jegyeire a maximális 10 ponttal értékelte.

A Médiatanács a Lánchíd Rádió Kft. műsortervének értékelésénél – a műsortervek egymással történő összehasonlítását is alapul véve -, különösen figyelembe vette a Pályázó által az egyes műsorszámtípusok tekintetében tett százalékos vállalásait, a Pályázó műsorstruktúráját, és a műsortervben megjelenő tartalmi értékeket.
A Médiatanács kiemelkedő minőségi jegyként értékelte továbbá, hogy a Lánchíd Rádió Kft. a másik két Pályázónál nagyobb hangsúlyt fektetett a helyi jellegű műsortervre, amelyben több kifejezetten a település számára készített műsorszámot szerepeltetett. A Médiatanács az értékelés során figyelembe vette, hogy a Pályázó tervezett hírszolgáltatásában gondot fordít a vételkörzetében élő közönség tájékozódási szükségleteinek kielégítésére.

A Médiatanács az FM 4 Rádió Kft., valamint az ENTERCORP Kft. Pályázók műsortervének értékeléskor ugyanezeket a szempontokat figyelembe véve 6-6 ponttal értékelte azokat.

Tekintettel arra, hogy az ENTERCORP Kft. műsorterve más rádiók arculatához képest kevesebb eltérést mutat, és abban a vételkörzetben élő közönség helyi tartalommal való kiszolgálásának szándéka kevésbé jelenik meg, valamint tekintettel arra is, hogy az FM 4 Rádió Kft. szinte kizárólag vallási műsoraival kívánja teljesíteni a helyi közönség igényeinek kiszolgálását, így a Médiatanács úgy ítélte meg, hogy a Pályázati Felhívás alapvető céljának összességében a Lánchíd Rádió Kft Ajánlatában bemutatott műsorterv felel meg legjobban.

A Médiatanács a Pályázók Műsorszolgáltatási Tapasztalatát a Felhívás 3.4.3.1.3. szakasza alapján értékelte. A Pályázati Felhívás értelmező rendelkezései szerint:

„Műsorszolgáltatási Tapasztalat: amennyiben a Pályázó vagy a Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkező vállalkozás, amely a Pályázati Ajánlat benyújtásakor már legalább egy éve folyamatosan szolgáltat rádióműsort.”

Az ENTERCORP Kft. Pályázó, illetve a Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkező vállalkozás a Pályázati Felhívás szerint előírt médiaszolgáltatási jogosultsággal, műsorkészítési tapasztalattal nem rendelkezik, ennek megfelelően a Médiatanács a Pályázó médiaszolgáltatói tapasztalatát 0 pontra értékelte.

A Lánchíd Rádió Kft. 2006. óta médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkezik a Budapest 100,3 MHz helyi rádiós jogosultságon, amely a pályázati felhívás definíciója szerinti tapasztalat kategóriájának megfelel, ennek megfelelően azt a Médiatanács a maximális 2 ponttal értékelte.

Az FM 4 Rádió Kft. a Budapest 94,2 MHz + Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz + Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz + Dabas 97,5 MHz körzeti közműsor-szolgáltatói rádiós jogosultággal rendelkezik, amely a pályázati felhívás definíciója szerinti tapasztalat kategóriájának megfelel, ennek megfelelően azt a Médiatanács a maximális 2 ponttal értékelte.

Az egyéb, az Rttv. 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok tekintetében

  • az ENTERCORP Kft. PS, PI, AF, PTY, TP, TA, TMC, DI, M/S, PIN, RT, EON, CT, EWS, ECC szolgáltatást;
  • a Lánchíd Rádió Kft. PS, PI, PTY, TP, M/S, RT, CT, PTN szolgáltatást,
  • míg az FM 4 Rádió Kft. PS, PI, AF, PTY, DI, M/S, PIN, RT szolgáltatást vállalt.

A Médiatanács ezért a kiegészítő és értéknövelő szolgáltatások tekintetében mindhárom Pályázó vállalásait a maximális 2 ponttal értékelte.

Összesítve a Pályázók által tett Ajánlatoknak fent megállapított értékét, a Pályázati Ajánlatok sorrendjét, és az ajánlatok értékelésének részpontszámai a következők:

A pályázó neve Műsorterv
(max. 30 pont 20 + 10 pont)
Műsorterv (max. 10 pont) Kiegészítő, értéknövelő (max. 2 pont) Összesen
Helyi közéleti műsorszámok aránya az éjszakai órák nélküli heti átlagos műsoridőben Műsorterv (max. 10 pont)
Entercorp Kft. 20 pont 6 pont 0 pont 2 pont 28 pont
Lánchíd Rádió Kft. 20 pont 10 pont 2 pont 2 pont 34 pont
FM 4 Rádió Kft. 20 pont 6 pont 2 pont 2 pont 30 pont

A Médiatanács a legmagasabb pontszámmal a Lánchíd Rádió Kft. Pályázó Pályázati Ajánlatát értékelte.

A Pályázati Felhívás 3.4.3.2. szakasza szerint:

„A Testület a legmagasabb pontszámot elérő pályázót nyilvánítja nyertesnek.”

2011. január 1-én hatályba lépett a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv).

Az Mttv. 216. §-a alapján a Médiatanács az anyagi jogi szabályok tekintetében a Pályázati Ajánlatok értékelése során az Rttv., az Általános Pályázati Feltételek, valamint a Székesfehérvár 106,6 MHz vonatkozásában kiírt Pályázati Felhívás rendelkezései szerint járt el, az eljárási szabályok tekintetében viszont az Mttv. rendelkezéseit alkalmazta.

Erre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 62. § (1) szerint megállapította, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi február 22-i, 5. számában közzétett, az Rttv. 102. § (5) bekezdése alapján pályáztatott Székesfehérvár 106,6 MHz helyi rádiós jogosultság hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes és Pályázati Eljárás nyertese a Lánchíd Rádió Kft. Pályázó.

A Médiatanács döntését az Mttv. 216. § (1) bekezdés és a (2) bekezdés b) pontja alapján hatósági eljárásban hozta meg.

Az Mttv. 48. § (2) bekezdése alapján állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő lineáris médiaszolgáltatási jogosultság pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az Mttv. 62. § (1) bekezdése alapján, a Médiatanács hatósági határozatban állapítja meg a pályázati eljárás eredményes voltát, és a pályázati eljárás nyertesét.
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 48. § (3) bekezdésén, a 132. § b) pontján és 182. § h) pontján alapul.

A Médiatanács az Mttv. 62. § (4) bekezdése alapján a határozatát a pályázókkal öt napon belül közli, valamint a pályázati felhívással azonos helyen és módon nyilvánosan közzéteszi.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 62. § (5) bekezdésén alapul.

Az Mttv. 63. § (1) alapján a Médiatanács a döntés a nyertessel való közlésével egyidejűleg a pályázat nyertesével való hatósági szerződéskötés érdekében hivatalból hatósági eljárást indít. E hatósági eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap.

Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2011. január 19.

A Médiatanács nevében

Szalai Annamária
elnök
s.k.

dr. Auer János
hitelesítő tag
s.k.