Tájékoztató az NMHH Adatkapu működéséről

Legutóbb frissítve: 2024. február 21.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy karbantartási munkálatok miatt 2016. október 17-én, hétfőn 9 órától 16 óráig az NMHH Adatkapu szolgáltatása nem lesz elérhető! Megértését köszönjük!

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy karbantartási munkálatok miatt, 2015. október 30.-án (péntek) 08:00 órától 14:00 óráig az NMHH Adatkapu szolgáltatása nem lesz elérhető! Megértését köszönjük!

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton jelezzük, hogy karbantartási munkálatok miatt 2015. október 14.-én (szerdán) 10:00 órától 24:00 óráig, 2015. október 15.-én (csütörtökön) 13:00 órától 17:00 óráig, valamint 2015. október 20.-án (kedden) 10:00 órától 24:00 óráig az NMHH Adatkapu szolgáltatása nem lesz elérhető!

Tisztelt Ügyfelünk!

A tanúsított Polysys CryptoSigno Interop JAVA API-t használó alkalmazások (HALK, illetve a honlapról elérhető Elektronikus aláírás ellenőrző alkalmazás) futtatását hátrányosan befolyásoló hiba („A2-API Integrity check failed” hibaüzenettel megszakad a működés)  továbbra is fennáll a Java 1.6.0 Update14 - 17 verziók közötti futtató környezetek esetében, azonban a gyártó a hibát javította a Java 1.6.0 Update18 verzióban, ezért a Java futtatási környezet megfelelő működéséhez a Java 1.6.0 Update18+ futtató környezet használata javasolt.

A Java 1.6.0 Update14 - 17 verziók közötti futtató környezetek használata esetén a mellékelt dokumentumban írjuk le azokat az eljárásokat, melyekkel az alkalmazások működőképessége fenntartható.
A Java 1.6.0 Update18 és későbbi verziók esetében egyéb teendő nincs, az alapértelmezett beállítások mellett az alkalmazás megfelelően működik.

Köszönjük megértésüket!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elektronikus ügyintézési felülete az „NMHH Adatkapu”, röviden Adatkapu. Az Adatkapu egy interneten keresztül web böngészőből elérhető felület, amelynek használatához nem szükséges egyéb alkalmazást telepíteni.

A szolgáltatást csak a rendszerben regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Az NMHH-nál nyilvántartásba vett szolgáltató nem kerül be automatikusan az Adatkapu rendszerbe, regisztrációs igényét külön kell jelezni. Az érintett adatok magas biztonságú kezelése érdekében a rendszerhez való hozzáférés csak a kormányzati Ügyfélkapun keresztüli belépéssel lehetséges.

Regisztráció után minden képviselő kap egy virtuális tárhelyet, ahol kizárólag a saját profiljához kötődő és elérhető elektronikus nyomtatványok, azaz űrlapok jelennek meg. Az űrlapok kitöltése és tárolása is a tárhelyen történik, így a szolgáltatás igénybevételéhez nem kell saját infrastruktúrát fenntartani.

Az adatszolgáltatási kötelezettség Adatkapu rendszerben történő teljesítése esetén – eljárástól függően – a teljes ügyintézés elektronikus úton történhet, azaz az NMHH-tól érkező határozatok, esetleges hiánypótlási felszólítások is a regisztrált képviselő(k), Ügyfélkapu értesítési tárhelyére érkeznek. Erről az érintett elektronikus levélben értesítőt kap a kormányzat által működtetett Ügyfélkapu rendszertől. A tárhelyre elhelyezett irat átvétele csak sikeres ügyfélkapu azonosítás után lehetséges. A rendszerben történő változásokról, adatszolgáltatás esedékességéről minden esetben automatikusan elektronikus értesítőt küld a rendszer az érintett képviselők számára. Az előzetes és utólagos építmény bejelentés esetén csak a nyilvántartásba vétel kezdeményezése és az ehhez szükséges dokumentáció benyújtása történik elektronikus úton.

Az NMHH Adatkapu rendszer használata nem érinti az adatszolgáltatási vagy bejelentési kötelezettség feltételeit (pl. gyakoriság), csak a beküldésre kínál elektronikus lehetőséget.

Az Adatkapu jogosultsági rendszere kétszintű. Ez azt jelenti, hogy a regisztrációt kezdeményező (regisztráló) adminisztrációs joggal felruház egy (vagy több) képviselőt, aki további űrlapkitöltő felhasználókat tud a rendszerben létrehozni, megadva azt is, hogy az egyes űrlapkitöltő felhasználók mely űrlapok megtekintésére és kitöltésére jogosultak.

Az Adatkapu felhasználói két csoportba sorolhatóak:

 • Regisztráló: a későbbi tranzakciók alanya (adatszolgáltató, tervező, építtető, frekvencia engedélyes.)
 • Képviselő: a regisztráló által megbízott természetes személy, aki az Adatkaput a regisztráló nevében kezeli. Egy regisztráló több képviselőt is megnevezhet az adatlapok értelemszerű, többes felhasználásával.


Regisztráció

Regisztrálni a felhasználás céljától függően különböző adatlapok gépi vagy kézi kitöltésével és a kitöltött, cégszerűen aláírt adatlapok hiteles példányának benyújtásával lehet. Amennyiben egy regisztráló több célra óhajtja felhasználni az Adatkaput, akkor mindegyik célra külön kell regisztrálnia a következők szerint:

 

 

  • A regisztráció célja az NMHH hatáskörébe eső, építmény építésére vagy bontására vonatkozó, előzetes vagy utólagos engedély, bejelentés,
   • a regisztrálandó gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó és az általa megbízott képviselő adatait tartalmazó „NMHH Adatkapu regisztráció – ÉPÍTMÉNY” űrlapot és az abban szereplő „Képviselői Nyilatkozatot” kell benyújtani.

 

  • A regisztráció célja reklámeszköz bejelentése:,


Adatmódosítás

A regisztráció során megadott adatokban bekövetkezett változást regisztráló a változást követő 15 napon belül kell a regisztrációhoz mindenkor használt adatlapok kitöltésével és benyújtásával közölni az NMHH felé.

Törlés

A törlést a regisztrációhoz hasonló módon, cégszerű aláírással levélben vagy adatlapon (e-mailben nem!) kell közölni. A beadványt az NMHH csak a törlést kérő regisztráló egyértelmű azonosításához szükséges adatok feltüntetése mellett tudja befogadni.

Regisztráció, adatmódosítás, törlés érvényesítése

A regisztrációt, adatmódosítást vagy törlést kezdeményező adatlapot, levelet

 • az NMHH postacímére lehet küldeni: 1525 Budapest Pf. 75 vagy
 • elektronikus úton az e-Papír felületen (Témacsoport: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság egyéb ügye; Ügytípus: Beadvány a Hatóság máshova nem sorolt ügyében) vagy
 • az NMHH személyes ügyfélszolgálati pontjain lehet átadni.