Műsorszóró adók rádióengedélyezési eljárása – útmutató

Legutóbb frissítve: 2024. március 1.

1. Ügytípus megnevezése

Műsorszóró adók rádióengedélyezési eljárása

2. Eljáró szerv

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály;
Médiafrekvencia-tervezési és -koordinációs Osztály

 • Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
 • Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.

3. Illetékesség

Országos

4. Illetékes ügyintéző(k)

 • Lakatos Marcell: (+36 1) 468-0885 – URH-FM-engedélyezés
 • Kiss Tamás: (+36 1) 468-0656 – URH-FM, digitális rádió- és televízió engedélyezés

5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Az adatszolgáltatási kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatait,
 • a frekvenciadíj megfizetésére kötelezett természetes személy személy-azonosító és lakcím adatait, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatokat, ha azok eltérőek az engedélyesétől,
 • a felhasználni kívánt frekvenciát vagy TV csatornát, telephely megjelölését,
 • a kérelemnek tartalmaznia kell a médiaszolgáltatási, illetve frekvenciahasználati jogosultságot megalapozó hatósági döntés számát, meghozatalának időpontját, és a hatósági szerződés számát, keltét,
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását,
 • amennyiben nem a médiaszolgáltatásra jogosult kéri az adatszolgáltatás kiadását, a kérelmezőnek csatolnia kell a képviseleti jogosultságát igazoló iratokat. (A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy a meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges. Az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazás esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát az ügyintézési rendelkezésre irányadó szabályok szerint igazolja. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni.)

A frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

Általános eljárás esetén:

 • a kérelmező természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatait,
 • a frekvenciadíj megfizetésére kötelezett természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatokat, ha azok eltérőek az engedélyesétől,
 • a felhasználni kívánt frekvenciát vagy TV csatornát, telephely megjelölését,
 • a PC-ADATCSERE (korábban PCHIF) programmal kitöltött elektronikus adatszolgáltatás állományát e-mailben – fto@nmhh.hu – (a program az NMHH WEB-lapjáról letölthető),
 • a kérelemnek tartalmaznia kell a médiaszolgáltatási, illetve frekvenciahasználati jogosultságot megalapozó hatósági döntés számát, meghozatalának időpontját, és a hatósági szerződés számát, keltét,
 • más szerv(ek) által a telepítéssel összefüggésben kiadott hozzájárulás(ok) másolatát, (Amennyiben a rádióállomást, rádiórendszert már meglévő elektronikus hírközlési építmény felhasználásával kívánják kialakítani, a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy jogosult az elektronikus hírközlési építmény használatára.)
 • a műsorszóró adó besugárzási tervét 2 példányban,
 • számításokkal alátámasztott nyilatkozatot a sugáregészségügyi követelmények betartásáról,
 • analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kód (PI) kiadása iránti igényt,
 • amennyiben nem a médiaszolgáltatásra jogosult kéri a frekvenciakijelölés kiadását, a kérelmezőnek csatolnia kell a képviseleti jogosultságát igazoló iratokat. (A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy a meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges. Az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazás esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát az ügyintézési rendelkezésre irányadó szabályok szerint igazolja. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni.)

Nem kell cégadatokat benyújtani, ha a kérelmező rendelkezik érvényes frekvenciakijelöléssel, vagy rádióengedéllyel és az ebben foglalt cégadatai a kérelem benyújtásakor változatlanok. Ezt a tényt a kérelemben fel kell tüntetni.

Nem kell az 1-4. pontokban nevesített adatokat benyújtani, ha a kérelmező a Hatóságtól tervezéshez szükséges adatszolgáltatást kért és akkor azokat már megadta. Ezt a tényt a kérelemben fel kell tüntetni.

Kisközösségi rádió-adóállomások esetén:

 • a kérelmező természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatait,
 • a frekvenciadíj megfizetésére kötelezett természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatokat, ha azok eltérőek az engedélyesétől,
 • a felhasználni kívánt frekvenciát vagy TV csatornát, telephely megjelölését,
 • a médiaszolgáltatási, illetve frekvenciahasználati jogosultságot megalapozó hatósági döntés számát, meghozatalának időpontját, és a hatósági szerződés számát, keltét,
 • más szerv(ek) által a telepítéssel összefüggésben kiadott hozzájárulás(ok) másolatát, (Amennyiben a rádióállomást, rádiórendszert már meglévő elektronikus hírközlési építmény felhasználásával kívánják kialakítani, a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy jogosult az elektronikus hírközlési építmény használatára.)
 • analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kód (PI) kiadása iránti igényt,
 • a besugárzási tervben megkövetelt műszaki adatokat, (lásd a "Kérelem minták kisközösségi URH-FM rádió-adóállomásokhoz" dokumentum frekvenciakijelölési minta kérelméhez tartozó mellékletet)
 • amennyiben nem a médiaszolgáltatásra jogosult kéri a frekvenciakijelölés kiadását, a kérelmezőnek csatolnia kell a képviseleti jogosultságát igazoló iratokat. (A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy a meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges. Az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazás esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát az ügyintézési rendelkezésre irányadó szabályok szerint igazolja. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni.)

Nem kell cégadatokat benyújtani, ha a kérelmező rendelkezik érvényes frekvenciakijelöléssel, vagy rádióengedéllyel és az ebben foglalt cégadatai a kérelem benyújtásakor változatlanok. Ezt a tényt a kérelemben fel kell tüntetni.

A rádióengedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

Általános eljárás esetén:

 • a kérelmező természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatait,
 • a frekvenciadíj fizetőjének természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező cég, szervezet esetében a cégadatait,
 • a felhasználni kívánt frekvenciát, vagy TV csatornát, telephely megjelölését,
 • a rádióállomáshoz, rádiórendszerhez felhasznált rádióberendezés típusát, darabszámát, gyártási számát (ideértve a tartalék rádióberendezést is),
 • amennyiben a rádióengedély kérelmet nem előzte meg frekvenciakijelölési határozat, a PC-ADATCSERE (korábban PCHIF) programmal kitöltött elektronikus adatszolgáltatás állományát e-mailben – fto@nmhh.hu – beküldve (a program a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság /NMHH/ WEB-lapjáról letölthető),
 • a rádióberendezésre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a megfelelőséget tanúsító szerv azonosító számát, amennyiben az nem szerepelt valamely korábbi rádióengedélyben,
 • a kérelmező vagy a kivitelező nyilatkozatát a jogszabályoknak, valamint a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítésről,
 • a frekvenciakijelölésben a rádióengedély megszerzésének feltételeként előírt egyéb dokumentumokat (például mérési jegyzőkönyvet),
 • a frekvenciakijelölésről szóló határozat számát,
 • a kérelmező nyilatkozatát a jogszabályokban foglalt közegészségügyi, különösen sugáregészségügyi előírásoknak és határértékeknek a telepítéskor történő betartásáról,
 • analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kód kiadása iránti igényt,
 • amennyiben a rádióállomást már meglévő elektronikus hírközlési építmény felhasználásával kívánják kialakítani, a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy jogosult az elektronikus hírközlési építmény használatára (a rádióengedély kérelemhez nem szükséges csatolni a nyilatkozatot akkor, ha azt már tartalmazta a frekvenciakijelölési határozat kiadására vonatkozó kérelem),
 • amennyiben a stúdió és az adóberendezés közötti összeköttetést mikrohullámon tervezik megoldani, úgy a rádió- vagy TV-adáshoz rádióengedély kiadására csak a mikrohullámú összeköttetésre vonatkozó engedély megadását követően kerülhet sor. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell az összeköttetésre vonatkozó engedély másolatát, vagy az engedélyezési eljárás megkezdésére történő hivatkozást.
 • amennyiben nem a médiaszolgáltatásra jogosult kéri a rádióengedély kiadását, a kérelmezőnek csatolnia kell a képviseleti jogosultságát igazoló iratokat. (A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy a meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges. Az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazás esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát az ügyintézési rendelkezésre irányadó szabályok szerint igazolja. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni.).

Nem kell az 1-2., valamint a 11. pontban nevesített adatokat megadni, ha azokat a frekvenciakijelölésre vonatkozó kérelem már tartalmazta. Ezt a tényt a kérelemben fel kell tüntetni.

A földfelszíni műsorszóró szolgálat 5 kW ERP-t bármely irányban meghaladó teljesítményű rádióállomása rádióengedély iránti kérelméhez csatolni kell az Országos Közegészségügyi Intézetnek (OKI) a sugáregészségügyi követelményekre vonatkozó, mérések alapján kiadott szakvéleményét, amennyiben a rádióállomás telepítése – külön jogszabály szerint – beépítésre szánt lakó-, vegyes, kereskedelmi, szolgáltató, valamint üdülőterületen történt, kivéve, ha:

 • a rádióállomás üzemben tartási ideje nem haladja meg a 60 napot,
 • a kérelmező igazolni tudja, hogy a szakvélemény nem került 30 napon belül kiadásra, vagy
 • a rádióengedély – vagy annak módosítása, hosszabbítása – iránti kérelem nem vonatkozik a sugárzási jellemzők megváltoztatására és az adóállomásra egy korábbi rádióengedélyezési hatósági eljárás során a fenti szakvéleményt benyújtották.

Az OKI szakvélemény hiányában a Hatóság egyszeri alkalommal – a szakvélemény utólagos pótlásáig – legfeljebb kilencven napig érvényes, meg nem hosszabbítható érvényességi idejű rádióengedélyt adhat.

Ideiglenes (Mttv. 65. §-a szerinti) rádióengedély esetén:

 • a kérelmező természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatait,
 • a frekvenciadíj fizetőjének természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező cég, szervezet esetében a cégadatait,
 • a felhasználni kívánt frekvenciát, vagy TV csatornát, telephely megjelölését,
 • a besugárzási tervben megkövetelt műszaki adatokat (lásd a "Kérelem minta ideiglenes URH-FM rádió-adóállomásokhoz" dokumentum minta kérelméhez tartozó mellékletet),
 • a rádióberendezésre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a megfelelőséget tanúsító szerv azonosító számát, amennyiben az nem szerepelt valamely korábbi rádióengedélyben,
 • a kérelmező nyilatkozatát a jogszabályokban foglalt közegészségügyi, különösen sugáregészségügyi előírásoknak és határértékeknek a telepítéskor történő betartásáról,
 • analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kód kiadása iránti igényt,
 • amennyiben a rádióállomást már meglévő elektronikus hírközlési építmény felhasználásával kívánják kialakítani, a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy jogosult az elektronikus hírközlési építmény használatára (a rádióengedély kérelemhez nem szükséges csatolni a nyilatkozatot akkor, ha azt már tartalmazta a frekvenciakijelölési határozat kiadására vonatkozó kérelem),
 • amennyiben a stúdió és az adóberendezés közötti összeköttetést mikrohullámon tervezik megoldani, úgy a rádió- vagy TV-adáshoz rádióengedély kiadására csak a mikrohullámú összeköttetésre vonatkozó engedély megadását követően kerülhet sor. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell az összeköttetésre vonatkozó engedély másolatát, vagy az engedélyezési eljárás megkezdésére történő hivatkozást,
 • amennyiben nem a médiaszolgáltatásra jogosult kéri a rádióengedély kiadását, a kérelmezőnek csatolnia kell a képviseleti jogosultságát igazoló iratokat. (A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy a meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges. Az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazás esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát az ügyintézési rendelkezésre irányadó szabályok szerint igazolja. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni.)

Nem kell cégadatokat benyújtani, ha a kérelmező rendelkezik érvényes frekvenciakijelöléssel, vagy rádióengedéllyel és az ebben foglalt cégadatai a kérelem benyújtásakor változatlanok. Ezt a tényt a kérelemben fel kell tüntetni.

Kisközösségi rádióengedély esetén:

 • a kérelmező természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatait,
 • a frekvenciadíj fizetőjének természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező cég, szervezet esetében a cégadatait,
 • a felhasználni kívánt frekvenciát, vagy TV csatornát, telephely megjelölését,
 • a rádióállomáshoz, rádiórendszerhez felhasznált rádióberendezés típusát, maximális teljesítményét, darabszámát, gyártási számát (ideértve a tartalék rádióberendezést is),
 • a rádióberendezésre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a megfelelőséget tanúsító szerv azonosító számát, amennyiben az nem szerepelt valamely korábbi rádióengedélyben,
 • a kérelmező vagy a kivitelező nyilatkozatát a jogszabályoknak, valamint a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítésről,
 • a frekvenciakijelölésről szóló határozat számát,
 • a kérelmező nyilatkozatát a jogszabályokban foglalt közegészségügyi, különösen sugáregészségügyi előírásoknak és határértékeknek a telepítéskor történő betartásáról,
 • analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtása esetében a műsorazonosító kód kiadása iránti igényt,
 • amennyiben a rádióállomást már meglévő elektronikus hírközlési építmény felhasználásával kívánják kialakítani, a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy jogosult az elektronikus hírközlési építmény használatára (a rádióengedély kérelemhez nem szükséges csatolni a nyilatkozatot akkor, ha azt már tartalmazta a frekvenciakijelölési határozat kiadására vonatkozó kérelem),
 • amennyiben a stúdió és az adóberendezés közötti összeköttetést mikrohullámon tervezik megoldani, úgy a rádió- vagy TV-adáshoz rádióengedély kiadására csak a mikrohullámú összeköttetésre vonatkozó engedély megadását követően kerülhet sor. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell az összeköttetésre vonatkozó engedély másolatát, vagy az engedélyezési eljárás megkezdésére történő hivatkozást,
 • amennyiben nem a médiaszolgáltatásra jogosult kéri a rádióengedély kiadását, a kérelmezőnek csatolnia kell a képviseleti jogosultságát igazoló iratokat. (A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy a meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges. Az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazás esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát az ügyintézési rendelkezésre irányadó szabályok szerint igazolja. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni.)

Nem kell az 1-2., valamint a 9. pontban nevesített adatokat megadni, ha azokat a frekvenciakijelölésre vonatkozó kérelem már tartalmazta. Ezt a tényt a kérelemben fel kell tüntetni.

PMSE, autósmozi, kísérleti rádióengedély esetén:

 • a kérelmező természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát és adóazonosító jelét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a cégadatait,
 • a frekvenciadíj fizetőjének természetes személy személyazonosító és lakcím adatait, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, adóazonosító jelét és bankszámlaszámát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező cég, szervezet esetében a cégadatait,
 • a telephely vagy telephelyek megjelölését (koordinátáit),
 • a rádióállomáshoz, rádiórendszerhez felhasználni kívánt rádióberendezés típusát, gyártási számát,
 • a rádióberendezésre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a megfelelőséget tanúsító szerv azonosító számát, amennyiben az nem szerepelt valamely korábbi rádióengedélyben,
 • a besugárzási tervben megkövetelt műszaki adatokat (lásd a "Kérelem minta PMSE, autósmozi és kísérleti URH-FM rádió-adóállomásokhoz" dokumentum minta kérelméhez tartozó mellékletet),
 • a kérelmező nyilatkozatát a jogszabályokban foglalt közegészségügyi, különösen sugáregészségügyi előírásoknak és határértékeknek a telepítéskor történő betartásáról,
 • amennyiben a rádióállomást már meglévő elektronikus hírközlési építmény felhasználásával kívánják kialakítani, a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy jogosult az elektronikus hírközlési építmény használatára (a rádióengedély kérelemhez nem szükséges csatolni a nyilatkozatot akkor, ha azt már tartalmazta a frekvenciakijelölési határozat kiadására vonatkozó kérelem),
 • amennyiben megbízott jár el a rádióengedély kiadása iránt, a kérelmezőnek csatolnia kell a képviseleti jogosultságát igazoló iratokat. (A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy a meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges. Az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazás esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát az ügyintézési rendelkezésre irányadó szabályok szerint igazolja. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni.)

Nem kell cégadatokat benyújtani, ha a kérelmező rendelkezik érvényes frekvenciakijelöléssel, vagy rádióengedéllyel és az ebben foglalt cégadatai a kérelem benyújtásakor változatlanok. Ezt a tényt a kérelemben fel kell tüntetni.

6. Útmutató

A magyarországi lineáris rádió és audiovizuális műsorszóró adóállomások engedélyezése a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Eht.), a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet és az NMHH egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet értelmében történik.

Az Mttv. értelmében analóg lineáris rádiós illetve audiovizuális médiaszolgáltatás végzésére rádióengedélyt kaphat:

 • a Médiatanáccsal hatósági szerződést kötött (jogosultságot szerzett) médiaszolgáltató;
  • amennyiben a műsorterjesztést általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, vagy eszközökkel végzi, vagy
  • a médiaszolgáltatásra jogosulttal műsorterjesztésre (műsorszóró szolgáltatásra) szerződött műsorterjesztő, illetve
 • az országos közszolgálati műsorok tekintetében a Magyar Rádió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság műsorának sugárzására jogosult műsorszóró szolgáltatást végző társaság.

A Dtv. szerint rádióengedélyt a digitális rádió vagy digitális televízió műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetésére – az NMHH-val kötött hatósági szerződés alapján frekvenciahasználatra – jogosult (üzemeltető) kaphat.

A műsorszóró adók engedélyezése három lépésből áll:

 • Tervezési adatszolgáltatás
 • Frekvenciakijelölés
 • Rádióengedély kiadása

A médiaszolgáltató az engedélyezési eljárást az adatszolgáltatási kérelem benyújtásával kezdeményezheti. Az NMHHH által kiadott adatszolgáltatás alapján kell az igénylő által megadott helyszín figyelembevételével ún. besugárzási tervet készíteni.

A kisközösségi rádióadók tervezését az NMHH végzi, így tervezési adatszolgáltatást ezekben az esetekben nem kell kérni. A kisközösségi adók tervezéséhez szükséges adatokat, illetve a kapcsolódó eljárást külön tájékoztató tartalmazza.
Analóg műsorszórás esetén a Médiatanács által kiírásra kerülő pályázat feltünteti a névleges telephelyet, a műsorszórás típusát (rádió-R, illetve televízió-TV), a műsorszórásra felhasználható frekvenciát, illetve televízióadó esetén a csatornát, valamint a várható vételkörzetben élők becsült számát. Az NMHHH a frekvenciát illetve csatornát a névleges telephelyen belül egy – többnyire reprezentáns – ún. elvi adótelephelyre tervezte, és ennek megfelelően koordinálta a szomszédos országok igazgatásaival.

Digitális műsorszórás esetén az NMHH az adatszolgáltatásban adja át a kérelemben szereplő körzetre, vagy településre a pályázatban szerzett jogosultságnak megfelelő frekvencia névleges műszaki adatait.

Természetesen az ügyfélnek lehetősége van a besugárzandó településen belül különböző szempontok mérlegelése alapján a számára megfelelő telephelyet kiválasztani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a telephely megválasztásánál kellő gondossággal kell eljárni, annak érdekében, hogy alkalmas legyen a pályázatban megjelölt lakossági ellátottság biztosítására. A besugárzási terv annak igazolására készül, hogy a tényleges telephelyen, a tervező által meghatározott konkrét műszaki paraméterekkel majdan felépítésre kerülő adóállomás által ellátott terület nem, vagy csak minimális mértékben tér el a pályázatban feltüntetettől, ne okozzon vételi zavart más adóállomás szolgáltatási területén, és ne lépje túl a nemzetközileg koordinált zavarszinteket.

Besugárzási terv készítésére jogosult:

 • gazdálkodó szervezet, amennyiben igazolja, hogy tagja, vagy alkalmazottja rendelkezik szakmagyakorlási jogosultsággal; vagy
 • tervező mérnök, aki rendelkezik érvényes szakági tervezői jogosultsággal. (Ebben a tekintetben irányadó az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.)

A területi kamarák – az országos kamarák által közösen működtetett, az Országos Építésügyi Nyilvántartással összekapcsolt, szakterületekre bontott, nyilvános elektronikus – közös névjegyzéket vezetnek, amelyet folyamatosan aktualizálnak a szakmagyakorlók adatszolgáltatása, valamint a továbbképzési kötelezettség igazolása alapján.

A tervezők névsora a Magyar Mérnöki Kamara honlapján elérhető, illetve a területileg illetékes kamarától hitelesített másolat, vagy kivonat formájában díj ellenében beszerezhető.

Az elkészített és az NMHHH részére benyújtott besugárzási terv elbírálásával egyidejűleg megkérhető a frekvenciakijelölési határozat. Ha a besugárzási terv teljesíti a tervkészítési és tervellenőrzési követelményeket, előírásokat, és megfelel az adatszolgáltatásban megjelölt egyéb követelményeknek, akkor kiadásra kerül a frekvenciakijelölési határozat. Ha a terv a követelményeknek nem felel meg, hiánypótlásra vagy tervmódosításra felszólító levelet kap az ügyfél. Amennyiben a hiánypótlást vagy tervmódosítást követően elfogadható a tervdokumentáció, akkor kiadásra kerül a frekvenciakijelölési határozat.

Rádióengedély – az igénylő kérelmére – csak jogerős frekvenciakijelölés alapján adható ki, kivéve:

 • azon rádiórendszert, amelyet harminc napnál rövidebb ideig terveznek üzemben tartani;
 • jogutódlás esetét;
 • Mttv. 65. § (10) bekezdése szerint megkötött ideiglenes hatósági szerződés esetében;
 • minden olyan esetet, amikor a rádiórendszert változatlan műszaki feltételek szerint a korábbi – a rádiórendszer tekintetében rádióengedéllyel rendelkező – jogosítottja kívánja üzemeltetni, és legfeljebb hatvan napja szűnt meg a rádióengedély érvényessége.

Az adóállomás telepítése során az NMHHH által kiadott frekvenciakijelölési határozatban foglaltakat szükséges betartani. Amennyiben valamilyen előre nem látott ok miatt nem lehetséges a kijelölési határozat műszaki mellékletében foglaltak betartása, tervmódosítást kell készíteni, amit az NMHHH-hoz be kell nyújtani. Ebben az esetben a beruházás csak a tervmódosítás elfogadása után, a frekvenciakijelölési határozat módosítását követően folytatható.

Amennyiben a stúdió és az adóberendezés közötti összeköttetést mikrohullámon tervezik megoldani, úgy a rádió- vagy TV-adáshoz rádióengedély kiadására csak a mikrohullámú összeköttetésre vonatkozó engedély megadását követően kerülhet sor. (Ezen esetekben a rádióengedély kérelem tartalmára vonatkozó leírásban foglaltakat szükséges figyelembe venni.)

Az NMHHH mérőszolgálata a már működő adóállomás telephelyén ellenőrzi, hogy a megvalósított műszaki paraméterek megegyeznek-e a kiadott rádióengedélyben foglaltakkal. Ellenőrzésre kerülnek a már működő adóállomás műszaki jellemzői, valamint az ún. referenciapontokon mért térerősség. Ez utóbbi mérés egyik célja annak igazolása, hogy a besugárzási tervben számított sugárzási értékek megegyeznek-e a valós értékekkel, valamint az, hogy a későbbiekben megismételt mérések eredményeiből következtetni lehessen arra, hogy az adóállomás az előírásoknak megfelelően működik-e.

A rádióengedély érvényességi ideje alatt az NMHHH időszakosan bármikor ellenőrzést végezhet. A rádióengedélyben foglalt kötelezettségek megszegése a rádióengedély visszavonását eredményezheti.

7. Tájékoztató

A frekvencia korlátos erőforrás, ezért a meglévő műsorszóró lehetőségek használatára pályázat, vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban NMHH) döntése útján lehet jogosultságot szerezni (analóg frekvenciákról az NMHH Médiatanácsa, digitális lehetőségekről az NMHH dönt). A jelen tájékoztatóban leírt hatósági eljárásokat a fenti jogosultságok egyikének megszerzése után lehet igénybe venni. (Kivételt képeznek a kísérleti céllal engedélyezett adóállomások.) A jogosultság megszerzése után az NMHH-tól hatósági eljárás keretében engedélyt szükséges szerezni a műsorszóró adóállomás telepítéséhez, üzemeltetéséhez.

Új tervezési adatszolgáltatási kérelem esetén az előzetesen – a „Befizetési azonosító igénylő űrlap” segítségével – igényelt befizetési azonosítót is fel kell tüntetni. Új tervezési adatszolgáltatási kérelem beadása során első lépésként befizetési azonosítót kell igényelni, majd ezt követően a kérelembeadást megtenni.

A befizető azonosító (BA) űrlap az alábbi linken érhető el: https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00126/index.html

Ezen felül a befizetéskor – legyen az banki vagy postai – a közlemény rovatban a generált BA számot (formátuma: NMHH-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) szükséges feltüntetni.

A jogszabályok az engedélyek megszerzését a következő szempontok elérése érdekében követelik meg:

 • az adóállomások hatékonyan használják ki a rendelkezésre álló frekvenciákat (vagyis megfelelő ellátottsággal rendelkezzen az üzemeltetni kívánt adóállomás),
 • ne okozzanak más adóállomás szolgáltatási területén vételi zavart,
 • legyenek figyelemmel a lakosság egészségügyi védelmére.

A hatósági eljárás során a fenti szempontok betartatása az NMHH feladata.

Az engedélyező hatóság eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályok által előírt célok megvalósítása érdekében, az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. A kérelemre indult eljárást a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén folytathatja le.

A kérelemre indult eljárásban az ismert ügyfeleket (az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve) a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül értesíti az eljáró hatóság. Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha az veszélyeztetné az eljárás eredményességét, illetve az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül érdemben dönt, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszünteti, továbbá ha az értesítést honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból jogszabály kizárja.

Az engedélyező hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Amennyiben ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) fenti rendelkezései értelmében a tényállás tisztázása a közigazgatási szerv feladata és törvényi kötelessége.

Az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság azt vizsgálja, hogy a kérelemben és a mellékletekben foglaltak megfelelnek-e a jogszabályokban, szabványokban előírt szakmai, műszaki és tartalmi követelményeknek.

A műsorszóró adók rádióengedélyezési eljárását a hatóság a Dtv., valamint a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I.26.) NMHH rendelet alapján folytatja le.

Tervezési adatszolgáltatás

Új adóállomás, illetve meglévő adóállomás sugárzási jellemzőinek megváltoztatási szándéka esetén a hatóság által előírt besugárzási terv készítéséhez adatszolgáltatást kell kérni. (Tekintettel arra, hogy a kisközösségi adók besugárzási tervét a hatóság készíti el, ebben az esetben adatszolgáltatás kiadására nem kerül sor.)

A tervezési adatszolgáltatás kiadható:

 • Az érvényes és hatályos médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkezőnek.
 • Médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező által megbízott, tervezésre jogosult cégnek vagy személynek. Ekkor csak abban az esetben adja ki az NMHHH a tervezési adatszolgáltatást, ha a tervező kérelméhez mellékeli a médiaszolgáltatási jogosultságot elnyerő megbízólevelét. A hatályos médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező képviselete esetén az eljáró cég/személy képviseleti jogosultságát a hatóság felé igazolni köteles.
 • A digitális rádió és televízió műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságával rendelkező műsorterjesztő részére.

A műszaki terv elkészítéséhez szükséges tervezési adatszolgáltatási eljárás díjköteles.

Amennyiben az adatszolgáltatási kérelem megfelel a tartalmi és formai követelményeknek, az NMHHH a beadás időpontját követő 8 napon belül átadja a kért adatokat az ügyfélnek.

A hatóság adatszolgáltatása során meghatározza a rádióállomás telepítéséhez szükséges elvi feltételeket, amelyek a besugárzási terv kiinduló adatai:

 • a tervezéshez szükséges frekvenciát, csatornát vagy frekvenciasávot,
 • a frekvenciafelhasználás műszaki feltételeit, a frekvenciahasználat jellegét,
 • a zavarvédelem követelményeit.

A műsorszóró adóállomás besugárzási tervének elkészítéséhez a Hatóság által kiadott adatszolgáltatás (határozat) az alábbiakat tartalmazza:

 • a határozat érvényességi ideje,
 • analóg műsorszórás esetén: a médiaszolgáltató és médiaszolgáltatás megnevezése, a jogosultság biztosíthatóságának telephelye, alkalmazható frekvencia/TV csatorna,
  digitális műsorszórás esetén: a műsorterjesztő megnevezése, a jogosultság biztosíthatóságának körzete, az alkalmazható csatorna
 • mellékletként:
  • a műsorszóró adóállomás nemzetközileg egyeztetett műszaki paramétereit tartalmazó adatlap,
  • a zavartatás és ellátottság számítások végzéséhez figyelembe veendő hazai és külföldi műsorszóró adók nemzetközileg egyeztetett sugárzási jellemzői.
 • A besugárzási terv készítésének elősegítése érdekében az NMHH kiadványainak megnevezése, amelyek a Hatóság web lapján is elérhetők.

Az NMHH vonatkozó kiadványai:

 • Besugárzási tervkészítési és tervellenőrzési követelmények analóg televízió és URH-FM rádió adóállomások tervezéséhez,
 • Besugárzási tervkészítési és tervellenőrzési követelmények digitális rádió és televízió adóállomások tervezéséhez,
 • Műsorszóró szolgálat műszaki irányelvei (URH FM rádió),
 • Műsorszóró szolgálat műszaki irányelvei (analóg televízió),
 • Műsorszóró szolgálat műszaki irányelvei (digitális rádió, 174-230MHz)
 • Műsorszóró szolgálat műszaki irányelvei (digitális televízió)
 • Egyszerűsített besugárzási tervkészítési és tervellenőrzési követelmények helyi digitális televízió adóállomások besugárzási tervéhez

Frekvenciakijelölési határozat

Az elkészített és az NMHHH részére benyújtott besugárzási terv elbírálásával egyidejűleg megkérhető a frekvenciakijelölési határozat. Ha a besugárzási terv teljesíti a tervkészítési és tervellenőrzési követelményeket, előírásokat, és megfelel az adatszolgáltatásban megjelölt egyéb követelményeknek, akkor kiadásra kerül a frekvenciakijelölési határozat. Ha a terv a követelményeknek nem felel meg, hiánypótlásra vagy tervmódosításra felszólító levelet kap az ügyfél. Amennyiben a hiánypótlást vagy tervmódosítást követően elfogadható a tervdokumentáció, akkor kiadásra kerül a frekvenciakijelölési határozat.

A frekvenciakijelölési határozat kiadásának eljárása díjmentes.

A Hatóságnak a frekvenciakijelölési határozat iránti kérelmeket el kell utasítania, amennyiben a kérelmezőnek lejárt határidejű frekvenciadíj-fizetési kötelezettsége van az NMHH felé, továbbá, ha a kérelem teljesítése műszaki vagy frekvenciagazdálkodási okból nem lehetséges, illetve ha a frekvencia használata a meglévő vagy tervezett frekvenciafelhasználásokban káros rádiófrekvenciás zavart okozna.

A frekvenciakijelölési határozat kisközösségi, helyi és körzeti médiaszolgáltatás esetében az alábbi ügyfelek részére adható ki:

 • médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező részére, tekintet nélkül arra, hogy eszközeivel saját, vagy más műsorát sugározza.
 • annak a műsorterjesztőnek (műsorszóró távközlési szolgáltatónak), akit a médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező a műsor sugárzásával megbíz. Ilyenkor a megbízásos jogviszonyt az NMHHH felé igazolni kell (pl. a szerződés másolatával, vagy megbízói nyilatkozattal).

A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH elnöki rendeletek értelmében a frekvenciakijelölési határozat érvényességi ideje nem lehet hosszabb a pályázaton vagy árverésen nyert jogosultság időtartamánál vagy egy évnél, amely az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal korábban benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A határozat feljogosítja aa közszolgálati médiaszolgáltató rádióengedélye kérelmezőt az adóberendezés telepítésére.

A figyelembe vehető adóberendezésekkel kapcsolatban a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (i. 17.) NMHH rendelet előírásai tekintendők irányadónak.

A frekvenciakijelölésben foglaltak (kivéve a jogosított azonosítási és cégadataiban beálló változást) megváltoztatása iránti igény esetén a jogosítottnak kérelmet kell benyújtania a frekvenciakijelölés módosítása iránt.

A jogosított azonosítási és cégadataiban beálló változást a változást követő harminc napon belül be kell jelenteni a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

A frekvenciakijelölés módosítására irányuló kérelem esetén a hatóság új vagy módosított műszaki terv készítését írhatja elő.

Kísérleti célú frekvenciakijelölés

 • Kísérleti célú frekvenciakijelölés akkor is adható, ha a frekvencia felhasználási igény nem felel meg a frekvenciasávok nemzeti frekvencia felosztást, illetve a frekvenciasávok felhasználási szabályait megállapító jogszabályoknak.
 • Amennyiben a kísérleti célú frekvenciakijelölést harminc napnál rövidebb idejű üzemben tartás céljából kérik, a kérelemnek nem kell tartalmaznia a frekvenciadíj megfizetésére kötelezett számlaszámát.
 • A kísérleti célú frekvenciakijelölés érvényességi ideje legfeljebb 3 hónap, amely az érvényességi időn belül benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható.
 • A kísérleti célú frekvenciakijelölés alapján csak kísérleti rádióengedély adható.

A frekvenciakijelölési határozat mellékletei

A frekvenciakijelölési határozat általában két mellékletet tartalmaz:

 • A műszaki melléklet a frekvenciahasználat azon műszaki feltételeit határozza meg, amelyeknek a telepítésre kerülő adóállomásnak meg kell felelnie (pl. telephely, antenna típus, a torony magassága stb.).
  A műsorszórást analóg műsorterjesztési műszaki eljárással végző műsorszóró adó frekvenciakijelölése a fentieken túl tartalmazza a Hatóság Médiatanácsa döntésének számát és a döntés meghozatalának időpontját.
 • A tarifamelléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet alapján fizetendő egyszeri frekvencialekötési díjat állapítja meg.

A díj összege URH-FM rádió- és TV-adóállomás esetén az adó maximális effektív kisugárzott teljesítményétől (ERP), míg KH, RH adó esetén a maximális adóteljesítménytől függ. Az összegről az NMHHH számlát küld a frekvenciakijelölési határozat jogosítottjának.

Amennyiben a médiaszolgáltató a Médiatanács döntése értelmében közösségi médiaszolgáltatónak minősül, mentesül a frekvencialekötési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Rádióengedély

A beruházás igazolt befejezését követően nyújtható be rádióengedély iránti kérelem.

A rádióengedély érvényessége

 • a rádióengedély érvényességi ideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem lehet hosszabb, mint öt év vagy a pályázaton vagy árverésen nyert frekvenciahasználati jogosultság időtartama,
 • a pályázaton vagy árverésen elnyert jogosultság alapján kiadott rádióengedély érvényessége a jogosultság meghosszabbításának megfelelően hosszabbítható meg,
 • a közszolgálati médiaszolgáltató rádióengedélye 5 évre, vagy korlátozott médiaszolgáltatási jogosultság esetén, annak lejártáig hosszabbítható meg,
 • ha az engedélyes a rádióengedély érvényességének lejárta előtt két hónappal kéri a rádióengedély meghosszabbítását és a rádióengedély visszavonásának feltételei nem állnak fenn, az engedély érvényességét a Hatóság legfeljebb öt évvel meghosszabbítja,
 • a rádióengedély érvényességének megállapításakor a Hatóság a rádióengedélyben engedélyezett frekvenciára vonatkozó, a nemzeti frekvenciafelosztást megállapító jogszabályban rögzített feltételeket veszi figyelembe,
 • amennyiben a médiaszolgáltatási jogosultság hatósági szerződésen alapul, a műsor szórására vonatkozó rádióengedély a hatósági szerződésben foglalt határozott időtartam leteltének napjával vagy a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetében a megszűnés napjával – külön anyagi jogi visszavonásra irányuló hatósági eljárás és hatósági döntés nélkül – megszűnik (Eht. 55. § (10) bekezdés),
 • amennyiben a médiaszolgáltatási jogosultság hatósági szerződésen alapul, a műsor szórására vonatkozó rádióengedély a szerződés Médiatanács általi felmondása alapján történő megszűnése napjával – külön anyagi jogi visszavonásra irányuló hatósági eljárás és hatósági döntés nélkül – megszűnik (Eht. 55. § (11) bekezdés),
 • ha a felmondás tárgyában hozott hatósági határozat végrehajtását a bíróság felfüggesztette, a felmondás tárgyát képező médiaszolgáltatási és frekvenciahasználati jogosultság gyakorlása esetén a közigazgatási per jogerős lezárásáig is terheli a jogosultat a médiaszolgáltatási díj, illetve a frekvenciadíj megfizetésének kötelezettsége (Eht. 55. § (12a) bekezdés,
 • a rádióengedély az Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti nyertes pályázóval való hatósági szerződés megkötése napjával, illetve az ideiglenes hatósági szerződés időtartamának lejártával külön anyagi jogi visszavonásra irányuló hatósági eljárás és hatósági döntés nélkül is megszűnik,
 • a Hatóság a rádióengedélyt új, önálló elsőfokú hatósági ügyként és eljárásban – anyagi jogi alapon – módosíthatja az engedélyes kérelmére, vagy hivatalból indult eljárás során frekvenciagazdálkodási okból,
 • a rádióengedély módosítása során az engedélyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Kísérleti rádióengedély

 • A Hatóság rádióberendezés, rádióállomás vagy rádiórendszer kísérleti célú üzemeltetéséhez vagy próbaüzemeltetéséhez kísérleti rádióengedélyt adhat.
 • Kísérleti célú rádióengedély akkor is kiadható, ha a frekvencia felhasználási igény nem felel meg a nemzeti frekvenciafelosztást, illetve a frekvenciasávok felhasználási szabályait megállapító jogszabályoknak.
 • A kísérleti célú frekvenciakijelölés és rádióengedély – kérelemre – összevontan is kiadható.
 • Amennyiben a kísérleti célú rádióengedélyt harminc napnál rövidebb időtartamú üzemben tartás céljából kérik, nem kell megadni a számlaszámot.
 • A kísérleti célú rádióengedély érvényességi ideje a próbaüzem kivételével legfeljebb egy év, amely kérelemre egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható. Próbaüzem esetében legfeljebb harminc nap, amely érvényességi idő nem hosszabbítható meg.
 • A kísérleti rádióengedély érvényességi idejének lejárta előtt az engedély feltételeit a Hatóság megváltoztathatja vagy az engedélyt visszavonhatja, ha:
 • az üzemeltetés más, jogszerűen üzemben tartott elektronikus, rádió- vagy villamos berendezésnek, rádiórendszernek káros zavarást, vagy rendeltetésszerű működésében zavart okoz,
 • a frekvenciahasználat bármelyik feltétele úgy változik meg, hogy az a további üzemeltetést nem teszi lehetővé,
 • a frekvenciát nem a kérelem szerinti célra használják.
 • A kísérleti rádióengedélyben a Hatóság a kísérlet lefolytatásáról és a kísérlet során elért eredményekről, tapasztalatokról beszámolási kötelezettséget írhat elő, amelyet az engedélyes a kísérlet bejezését követő kilencven próbaüzem esetében tíz – napon belül írásban köteles teljesíteni.

Autósmozi rádióengedélyek

Az autósmozi alkalmazások esetén a filmvetítések során a film hangsávja URH-FM sávban kerül kisugárzásra, így rádióengedély szükséges az üzemeltetésükhöz. A rádióengedélyezési eljárás során Hatóságunk jelöli ki a használható URH-FM sávú frekvenciát, valamint a kisugározható teljesítményt (ERP). Egyéb műszaki adatok megadása az ügyfél kötelessége a rádióengedély kérelem benyújtásakor.

A moziüzemeltetési tevékenység bejelentési kötelezettségére vonatkozóan a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) rendelkezik. Az Mktv. 19/K. § (1) bekezdése szerint moziüzemeltetési tevékenység bejelentés és hatósági nyilvántartásba vétel után végezhető.

A moziüzemeltetőnek legalább 30 nappal a mozi üzemeltetésének a megkezdését megelőzően kell a moziüzemeltetésre irányuló tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetiroda – Nemzeti Filmiroda részére bejelenteni.

További információk és a moziüzemeltetési tevékenység bejelentésére vonatkozó nyomtatvány elérthető: https://nyomtatvanykitolto.nemzetifilmiroda.hu/ 

A rádióengedély – a frekvenciakijelölési határozathoz hasonlóan – szintén két mellékletet tartalmaz:

 • A műszaki melléklet a rádióberendezés, rádiórendszer azon műszaki jellemzőit határozza meg, amelyeknek a telepítésre került adóállomásnak meg kell felelnie.
  Tartalmazza továbbá a rádióberendezések típusára és mennyiségére vonatkozó adatokat, a Hatóság Médiatanácsa döntésének számát, időpontját, valamint a hatósági szerződés kötésének dátumát és érvényességi idejét.
 • A tarifamelléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet alapján havonta fizetendő frekvenciahasználati díjat állapítja meg, melynek összege KH adóállomás esetében a maximális adóteljesítménytől, URH rádió- illetve TV adó esetén az adóállomás 10 fokonként számított effektív kisugárzott teljesítményének (ERP) átlagától és a 10 fokonként számított effektív antennamagasságok átlagától függ. (Az előbbi az antennarendszer jellemzőinek és az adóteljesítménynek a függvénye, az utóbbi pedig a terep adottságaitól és a torony magasságától függ.) Az ily módon megállapított díjat havonta kell az NMHH részére megfizetni a rádióengedély jogosítottjának.

A 2 hónapot meghaladó lejárt frekvenciadíj tartozás esetében – amennyiben a fizetési felszólítás eredménytelen volt – a rádióengedély vagy a frekvenciakijelölési határozat visszavonásra kerül. A Hatóságnak a rádióengedély kérelmeket el kell utasítania, amennyiben a kérelmezőnek lejárt határidejű frekvenciadíj-fizetési kötelezettsége van az NMHH felé, továbbá, ha a kérelem teljesítése műszaki vagy frekvenciagazdálkodási okból nem lehetséges, illetve ha a frekvencia használata a meglévő vagy tervezett frekvenciafelhasználásokban káros rádiófrekvenciás zavart okozna.

Amennyiben a médiaszolgáltató a Médiatanács döntése értelmében közösségi médiaszolgáltatónak minősül, mentesül a frekvenciahasználati díj megfizetésének kötelezettsége alól.

A rádióengedély birtokosát a hatályos jogszabályok alapján légiriasztási, valamint katasztrófariasztási feladatokra az illetékes miniszter kijelölheti, és meghatározhatja azon feladatait, melyek teljesítésével az engedélyes részt vesz a riasztási feladat ellátásában.

8. Ügyintézés határideje

Az Eht. 55. §. (4) bekezdése alapján a frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárás – a frekvenciaengedélyezés és rádióengedélyezés együtt –határideje 42 nap.

Ezt a határidőt az Eht. 31 § (1) bekezdése alapján az eljáró hatóság vezetője indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, melyről értesíteni kell az ügyfeleket és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesítettek.

Az Eht. 55. §. (5) bekezdése szerint a frekvenciagazdálkodási hatósági eljárás az ügy eldöntéséhez szükséges műszaki vizsgálatok és a nemzetközi koordináció befejeződéséig felfüggeszthető.

A Ket. 33. § (3) bekezdés értelmében az eljárási határidőbe nem számít be:

 1. a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 2. a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 3. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 4. a szakhatóság eljárásának időtartama,
 5. az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 6. a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 7. a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 8. a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 9. a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 10. a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

9. Az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény I. fejezet eljárási alapelveiben rögzített jogosultságon és kötelezettségen túlmenően a műsorszóró adók rádióengedélyezési eljárása során az ügyfeleket megillető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket a Tájékoztató részletesen tartalmazza az egyes eljárási cselekményeknél.

10. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és befizetése

A frekvenciakijelölési határozat és a rádióengedély kiadásának eljárása díjmentes.

A műszaki terv elkészítéséhez szükséges tervezési adatszolgáltatás eljárási díj mértéke és befizetésének módja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 5/2011. (X. 6.) NMHH rendeletében került megállapításra. Jelenleg a díj 15.000Ft.

A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetnie, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és a befizetés jogcímét (adatszolgáltatás kérés, telephely, frekvencia/TV csatorna) kötelező feltüntetni.

Természetes személy a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénz átutalási megbízás útján is teljesítheti. Ebben az esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie a befizetés jogcímét (adatszolgáltatás kérés, telephely, frekvencia/TV csatorna).

11. Jogszabályok

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
 • a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet,
 • a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI.13.) számú NMHH rendelet,
 • a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet,
 • a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I.17.) NMHH rendelet,
 • a 0 Hz -300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII.26.) ESzCsM rendelet,
 • a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet,
 • a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet.

12. Egyéb javasolt információk elérése

A műsorszóró adók rádióengedélyezési eljárásához kapcsolódó további információk találhatók a következő dokumentumokban:

 • Műsorszóró Szolgálat Műszaki Irányelvei – URH-FM Rádió
 • Műsorszóró Szolgálat Műszaki Irányelvei – Analóg televízió
 • Televízió és URH-FM Rádióállomás Besugárzási Tervkészítési és Tervellenőrzési Követelményei
 • Besugárzási tervkészítési és tervellenőrzési követelmények digitális rádió és televízió adóállomások tervezéséhez,
 • Egyszerűsített besugárzási tervkészítési és tervellenőrzési követelmények helyi digitális televízió adóállomások besugárzási tervéhez,
 • Műsorszóró szolgálat műszaki irányelvei (digitális rádió, 174-230MHz)
 • Műsorszóró szolgálat műszaki irányelvei (digitális televízió)
 • Kérelem minták helyi és körzeti URH-FM rádió-adóállomásokhoz
 • Kérelem minta ideiglenes (Mttv. 65. § szerinti) URH-FM rádió-adóállomásokhoz
 • Kérelem minták kisközösségi URH-FM rádió-adóállomásokhoz
 • Kérelem minta PMSE, autósmozi és kísérleti URH-FM rádió-adóállomásokhoz
 • Elektronikus adatszolgáltatás (PC-Adatcsere)

Kapcsolódó dokumentumok

 • Műsorszóró szolgálat műszaki irányelvei – URH-FM rádió
 • Műsorszóró szolgálat műszaki irányelvei – Analóg televízió
 • A műsorszóró adók engedélyezésével kapcsolatos eljárások
 • Tájékoztató a kisközösségi rádiók rádióengedélyezési eljárásáról
 • Besugárzási tervkészítési és tervellenőrzési követelmények analóg televízió és URH-FM rádióállomások tervezéséhez
 • Besugárzási tervkészítési és tervellenőrzési követelmények – digitális rádió és televízió adóállomások tervezéséhez
 • Műsorszóró szolgálat műszaki irányelvei – Digitális rádió (174-230 MHz)
 • Műsorszóró szolgálat műszaki irányelvei – Digitális televízió (DVB-T)
 • Kérelem minták helyi és körzeti URH-FM rádió-adóállomásokhoz
 • Kérelem minta ideiglenes (Mttv. 65. § szerinti) URH-FM rádió-adóállomásokhoz
 • Kérelem minták kisközösségi URH-FM rádió-adóállomásokhoz
 • Kérelem minta PMSE, autósmozi és kísérleti URH-FM rádió-adóállomásokhoz
 • Kezelési és kitöltési útmutató a PC-Adatcsere program műsorszóró szolgálatok által használt adatbekérő felületéhez
 • PC-Adatcsere teljes telepítőkészlet